Informace o souborech cookies

Web inregion.cz využívá souborů cookies a využívá technologie anonymizace IP adres uživatele sítě internet.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích uživatele sítě internet tímto informujeme, že inregion.cz využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Sobory cookie jsou drobné textové soubory, které umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies využívá téměř každá internetová stránka. Proč ? Soubory cookies jsou obecně užitečné, neboť zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

K čemu cookies používáme?

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě a získání informací o preferencích uživatele pro  případné zobrazení reklamních jednotek.
Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se uživatelé na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji webové analytiky naleznete zde: https://www.google.com/analytics/ [ Odkaz se otevře v novém okně ] a nástroj TopList.cz . Podrobnosti o tomto weobové analytiky nástroji naleznete zde https://o.toplist.cz/dokumentace/faq/ [ Odkaz se otevře v novém okně ]

Dočasné a trvalé soubory cookies

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cooies jsou uloženy ve vašem počítači jen do okamžiku zavření okna prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně.

Na webu inregion.cz využíváme následující typy souborů cookies :

Nezbytné cookies - umožňují uživateli navigaci a používání webu
Analytické cookies – umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily.  Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami ( Google Analytics / TopList ).

a) Měření návštěvnosti technologií TopList :

Cookies se používají pouze k technickému rozlišení návštěvy od zhlédnutí (viz. Metodika měření). Na straně uživatele se ukládají do prohlížeče s platností 30 dní. Na straně serveru se ukládají s platností 30 minut od posledního požadavku.

IP adresy se ukládají na serverech TopListu po dobu 5 dní a nedochází k žadnému provázání na subjekt osobních údajů. V případě, že jsou zobrazeny ve veřejných statistikách (nechráněných heslem), jsou IP adresy anonymizovány.

Technologie TopList zpracovává pouze údaje (IP adresa, čas, případně identifikace prohlížeče), které neumožňují přímou identifikaci fyzických osob. Veškerá data jsou po 5 dnech automaticky smazána.

b) Měření návštěvnosti technologií Google Analytics :

Služba Google Analytics použı́vá souborů cookies. Informace o užı́vánı́ stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společnostı́ Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech ( USA ). Google využı́vá těchto informacı́ pro účely vyhodnocovánı́ chování uživatelů webové stránky a vytvářenı́ zpráv o jejı́ aktivitě určených pro jejı́ provozovatele a dále pak pro poskytovánı́ dalšı́ch služeb týkajı́cı́ch se činnostı́ na stránce a užı́vánı́ internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetı́m osobám, bude-li to požadováno v souvislosti s porušením platných zákonů.

Funkční cookies - pamatují si Vaši volbu za účelem zlepšení vašeho pohodlí při používání webových stránek.

Kontextové cookies ( Google Adsense / Booking.com ) - Zaznamenávají se do Vašeho počítače např. za účelem relevantního zobrazení reklamních prvků. NPA ( nepersonalizované reklamní prvky ) nevyužívají sledovací cookie. Používají však cookie pro boj s podvodnými kliknutími, sledování počtu shlédnutí a další statistiky.

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích :

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) podporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

IE: windows.microsoft.com
Safari: support.apple.com
Chrome: support.google.com
Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
 

Ujištění o využití souborů cookies :

V žádném případě nevyužíváme cookies k jiným než technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravujeme cookies tak, že jejich prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby. Příslušná data jsou ukládána zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Tato informace o soubocech cookies je platná od 01.01 2017

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.