Jste zde

Jihomoravský kraj je o něco blíže k vyřešení trasování „43“

Jihomoravský kraj je o něco blíže k vyřešení trasování „43“

Autor: 
Inregion
Datum zveřejnění: 
Pondělí, Únor 24, 2020 - 17:30

BRNO: Projektanti doporučili vést silnici 43 bystrckou stopou a ve čtvrtek 27. února 2020 by mělo dojít ke konečnému schválení poslední varianty. „Do procesu pořizování aktualizace šly nakonec tři varianty. Jedna s jihozápadní tangentou v silniční podobě, druhá bez ní a třetí v dálniční podobě. Výsledky územní studie a postup prací na aktualizaci byly několikrát prezentovány představitelům obcí v dotčených oblastech i veřejnosti. Ke schválení je krajskému zastupitelstvu navržena silniční varianta bez jihozápadní tangenty, což doporučila příslušná komise rady, krajská rada i výbor zastupitelstva,“ dodal náměstek Maleček.

Zdroje: 
TZ JMK