Alarmující výsledky kvality reflexních pásek inspektory překvapily

Autor : 
Jiří Krásenský
Sobota, 10 Listopad, 2018

PRAHA : Česká obchodní inspekce ( ČOI ) se zaměřila zejména nyní, před zimou, kdy se dni krátí, na bezpečnostní prvky užívané v dopravě, a to konkrétně na reflexní pásky. Česká obchodní inspekce zkokntrolovala celkem 37 druhů relfexních pásek různých výrobců a různých značek. Reflexní pásky mají sloužit všem účastníkům silničního provozu. Ale neslouží ...

Letos Česká obchodní inspekce ( ČOI ) dokočila kontrolní akci, která se zaměřila na bezpečnostní prvky pro chodce, a to konkrétně na reflexní pásky. Inspektoři České obchodní inspekce se zaměřili zejména na ty reflexní pásky, jenž by měly, resp. mají chránit člověka při pohybu za snížené viditelnosti, a to především při chůzi po krajnici nebo po okraji vozovky v místech, která nejsou vybavena veřejným osvětlením a nebo, která jím nejsou osvětlena. Česká obchodní inspekce v tomto roce uskutečnila kontrolu u 37 distributorů reflexních pásek.

Z 37 druhů reflexních pásek nevyhovovalo 33 výrobků stanoveným normám

Celkem inspektoři ČOI zkontrolovali 37 druhů výrobků a nedostatky zjistila u 33 (!) z nich, kdy reflexní pásky nevyhověly požadavkům normy na fotometrické parametry, požadavkům na povinné označení stanovených výrobků CE nebo nesplňovaly další informační povinnosti. Dá se tedy říci, že v rámci kontrolní akce ČOI nevyhovělo 90% výrobků, kdy se jednalo jednalo především o fotometrické požadavky podle normy ČSN EN 13356. Tyto výsledky jsou alarmující - používáme je na svoji ochranu, na ochranu dětí a koneckonců i na ochranu řidičů motorových vozidel - reflexní pásky zkrátka nejsou povinností zbytečnou.

Celkem ČOI uložila 27 pokut v celkové hodnotě 317 000,- Kč

Celkem ČOI uložila 27 pokut v celkové hodnotě 317 000,- Kč a rada na závěr a některým subjektům uložila zákaz distribuce některých druhů reflexních pásek a nebo nařídila odstranění zjištěných nedostatků.

Jak postupovat při nákupu reflexní pásky ?

Česká obchodní inspekce proto všem, kteří používají reflexní pásky za snížené viditelnosti radí, aby vždy při jejich pořízení kontrolovali označení CE a především pak označení výrobku a výrobce : tyto druhy reflexních pásek totiž všem požadavkům vyhověly. Spotřebitel tedy má jistotu, že reflexní páska splní svůj účel.

Autorství fotografií: 
© 2018 Jiří Krásenský
© 2018 ČOI

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.