Ano dotacím pro místostarostu za hnutí ANO Tomáši Pokornému

Autor : 
Šárka Konečná
Úterý, 16 Duben, 2019

BRNO - VINOHRADY: Ostré kritice z řad opozičních zastupitelů čelí místostarosta brněnské části Brno - Vinohrady Tomáš Pokorný z Hnutí ANO 2011. Podle opozice zapomněl Pokorný, který dostal pro svůj Vinohradský spolek dotaci na činnost, zaplatit faktury za pronájem prostor, kde Vinohradský spolek pořádá valnou většinu svých vinohradských aktivit.

 

Tomáš Pokorný, místostarosta brněnských Vinohrad

Tomáš Pokorný, zvolený do zastupitelstva Vinohrad v loňských komunálních volbách za Hnutí ANO 2011 uvádí, že jeho Vinohradský spolek provozuje veskrze blahodárnou činnost, spojenou s kulturou na sídlišti, kde se podle něj léta nic nedělo. Na tom by nebylo jistě nic špatného, kdyby na své aktivity nepožadoval dotace od městské části, která mu pronajímá prostory prostřednictvím své příspěvkové organizace KVIC zadarmo a Pokorný inkasuje poplatky ze vstupného. Na tyto praktiky upozornila včera večer vinohradská opozice, v jejímž čele stojí Jiří Pustina za ODS.

Pokorný, který pro svůj spolek získal dotaci ve výši 24 tisíc z rozpočtu městské části, je současně místostarostou Vinohrad pro kulturu a ve svém programu má zajišťování nejrůznějších akcí ve své mateřské městské části. Na své aktivity požadoval dotaci ve výši 24 tisíc korun s tím, že je třeba hradit náklady na pronájmy prostor a další provozní výdaje, spojené s činností jeho spolku.

Ukazuje se však, že Pokorný od roku 2015, kdy provozuje jeho spolek jím zmíněné aktivity, nezaplatil Vinohradům za pronájem prostor ani korunu.

Pokorný již v roce 2015 žádal o zvýhodněný pronájem prostor, které spravovala radnice dotčené městské části prostřednictvím Kulturně vzdělávacího centra (KVIC), pro svoji činnost. KVIC Pokornému vyhověl s tím, že jde o prospěšné aktivity. Od té doby se pro Pokorného stalo automatickým pravidlem za pronájmy neplatit.

V době, kdy se KVIC přestěhoval do finančně nevýhodných prostor, které mu byly radnicí přiděleny, jakožto společnosti spadající organizační složkou pod vinohradskou radnici, požadoval ředitel KVICu, dle informací inregion.cz , po panu Pokorném úhradu pronájmu za nové prostory.

Místostarosta pro kulturu Pokorný KVIC však nevyhověl a v roce 2018 opětně požádal o nulový pronájem prostor, kde pořádá aktivity svého Vinohradského spolku, na který mu navíc současné vedení radnice přidělilo jím požadované dotace.

A právě dotace přidělené Vinohradskému spolku kritizuje opoziční zastupitel za ODS Petr Pleva:

Ve svém vyjádření Pleva uvádí následující:

" Před časem jsem psal o nespravedlnosti při udělování dotací na kulturu v naší městské části. O tom jak místní dětský soubor Vinohraďánek přišel o část dotací na úkor sboru Blahoslava Hajnce ze Střelic. Někteří z diskutujících pod příspěvkem se také pozastavovali nad skutečností, že Vinohradský spolek pana místostarosty Pokorného dostal štědrou dotaci v plné výši. Říkal jsem si, že Vinohradský spolek provozuje veřejně prospěšnou činnost tím, že organizuje představení pro děti v řádně pronajatých prostorách a dotaci si tedy zaslouží. Červíček pochybnosti ale hlodal, a tak jsem trochu zapátral. Především s tou veřejnou prospěšností to není tak žhavé. Vstupné na představení organizované panem místostarostou činí 60 Kč, tedy stejně jako do profesionálního divadla Polárka a jen o 10 Kč méně než do divadla Radost. No nevadí, určitě má Vinohradský spolek velké náklady s nájemným sálu, který si pronajímá od KVIC. Ale ouha, pan místostarosta zapomněl zaplatit faktury za celý minulý rok. A letos to vypadá, že s placením rovněž nespěchá. Dovedete si představit, že by některá jiná organizace, která má nesplacené pohledávky vůči městské části, žádala o dotace a dostala je? Já tedy ne!
Petr Pleva, zastupitel MČ za ODS".

 

Podle informací inregion.cz, se  Vinohradský spolek nezatěžuje poplatky za pronájmy prostor delší dobu, a ani mu, protřednictvím jeho vedení, není cizí žádat dotace pro aktivity, které sice má ve svém popisu, ale ve skutečnosti je nijak neprovozuje. Pořádá je, podle vyjadřování opozice, pod "záštitou" kulturních akcí, které schválí radní bez skrupulí, sedící tam, kde je požadováno koaliční dohodou.

Pokorný, který dříve ostře z opozičních řad kritizoval vedení radnice Vinohrad v minulém volebním období, se zřejmě neváhá pustit do takových spolčení, která mu před říjnem 2018 byla cizí, a do kterých neváhal nikdy kopat. Tedy do současného starosty, jemuž nemohl přijít nikdy na jméno. Současné vedení Vinohrad se ocitlo na úrovni pasti, která je na sklapnutí. A to tehhdy, kdy Pokorného spolku bude počítána plná sazba za pronájem prostor, kde pořádá své činnosti. Prostory patří totiž KVIC a KVIC je plně v dikci radnice, která Kulturně vzdělávacímu centru přiděluje dotace na provoz.

 

 

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© 2018

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.