Brněnští radní dnes schválili novou koncepci rezidentního parkování

Autor : 
Karin Geislerová
Středa, 20 Březen, 2019

BRNO: Novou koncepci rezidentního parkování, podle které se do budoucna změní dosavadní pravidla regulace parkování v centru města a přilehlých zónách dnes schválili brněnští radní. Podle nově schválené koncepce se změní značení a regulace se dotkne i dalších částí Brna.

Mapa nové koncepce rezidentního parkování v Brně, zdroj: MMB

Podle nové koncepce bude Brno rozděleno na tři zóny podle barev na červenou, zelenou a modrou. Regulace parkování se dotkne pouze pracovních dnů. Dělení na rezidenty a abonenty zůstane. Rezidenti za první vozidlo zaplatí 200 korun, abonenti 4000 korun. Zóna A bude odpovídat dosavadní oblasti 1-01, zahrne tedy historické jádro města. V této oblasti je v plánu regulovat  parkování 24 hodin denně za poplatek 40 korun na hodinu. Zóna B zahrne oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra a jsou ohraničeny přibližně ulicemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Veveří. Také této zóny se dotkne regulace 24 hodin denně a řidiči za parkování zaplatí 30 korun na hodinu. Všechny další oblasti spadnou do zóny C, kde cena od 17 do 6 hodin vyjde na 20 korun za hodinu.

V zóně A bude možné jednou denně parkovat prvních 30 minut zdarma, v zónách B a C bude možné takto parkovat tímto způsobem po dobu jedné hodiny. Osobám, které mají průkaz ZTP/P a současně parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, umožní nová koncepce ve všech zónách parkovat 3 hodiny v jedné vymezené oblasti jednou za kalendářní den bezplatně. Parkovat půjde kdekoli, i mimo vyhrazená parkovací místa. Pro tento účel si musí dotčená osoba vyřídit zvláštní návštěvnické parkovací oprávnění, které MMB vydá bezplatně.

„Příprava nové koncepce trvala několik měsíců. Je výsledkem opravdu usilovné práce a důkladného promýšlení. Měla by být uživatelsky příjemnější jak pro rezidenty a abonenty, tak i pro návštěvníky města. V tuto chvíli máme koncept, podle něhož bude možné postupovat v následujících týdnech a měsících. Změní se dopravní značení, nařízení, ceník i celé technické nastavení. Ale máme už plán, podle něhož můžeme postupovat a věřím, že celý systém bude možné na podzim spustit,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková (ODS).

„V souvislosti se změnou koncepce budou zavedeny nové metody platby za návštěvnické parkovací oprávnění, a to prostřednictvím textových zpráv a aplikace pro chytré telefony. Další oblasti placeného stání se potom ve městě budou nadále zavádět postupně, a to především s ohledem na potřeby organizace dopravy a také na preference dotčených městských částí a jejich obyvatel. Přesný harmonogram zavádění změn v systému budeme znát do čtrnácti dnů, “ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Pro návštěvníky bude zavedeno nové dlouhodobé návštěvnické parkovací oprávnění, které bude možné využívat v parkovací zóně B od 6 do 17 hodin. Týdenní bude stát 400 korun, měsíční 1200 korun a roční 12 000 korun.
Upraví se i podmínky parkování pro rezidenty. Ti nově za první auto zaplatí 200 korun, za druhé ale už 8 000 korun a za každé další 12 000 korun. K dispozici budou mít rezidenti znovu i volné parkovací hodiny například pro své blízké.
První vozidlo abonentů bude stát 4000 korun, druhé a každé další 18 000. 
Parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty bude možné získat na základě stejných požadavků, které platily dosud – žadatel tedy musí mít v oblasti místo trvalého pobytu nebo tam vlastnit nemovitost, v případě abonentů pak například sídlo firmy.

Mapa nové koncepce rezidentního parkování v Brně, zdroj: MMB
Primátorka města Brna Markéta Vaňková, foto: inregion.cz
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
inregion © 2019

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.