Chov s více než třemi fenami bude povinné hlásit veterinární správě

Autor : 
IN REGION Journal
Úterý, 12 Březen, 2019

PRAHA: Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, jejímž hlavním cílem je potlačit nelegální a neetické obchodování se psy z tzv. množíren. Chovy se třemi a více fenami budou povinně registrované u krajských veterinárních správ. Inspektoři tak budou mít lepší přehled o chovech. Novelu zákona v pondělí schválila vláda.

Ministr zemědělství Miroslav Toman a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek na tiskové konferenci po jednání vlády 11. března 2019, foto: vlada.cz

„Od novely veterinárního zákona si slibujeme, že inspektoři veterinární správy budou přesněji vědět, kdo chová psy, a tak bude jednodušší chovy kontrolovat, zda v nich nedochází k nelegálnímu jednání a týrání zvířat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Chovatel bude muset informovat o všech fenách v domácnosti

Toto opatření by mělo zabránit obcházení zákona tvrzením, že jde o feny jednotlivých příslušníků domácnosti.  Zvýší se pokuta za nedodržení oznamovací povinnosti.Ohlašovací povinnost se netýká všech, nevztahuje se na útulky, hotely, obchodníky se zvířaty, polici, armádu a chovatele asistenčních a vodicích psů. Podle dosavadní legislativy je nutné hlásit chovy s pěti a více fenami. Státní veterinární správa eviduje téměř 900 chovatelů pěti a více fen, přičemž za nesplnění oznamovací povinnosti již od 1. 11. 2017 uložila sankce ve 40 případech.

Veterinární zákon nabude účinnosti od 14. prosince 2019

Dle platného znění veterinárního zákona budou od roku 2020 povinně označováni čipem všichni psi, s výjimkou těch, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel má ze zákona povinnost zajistit, aby štěňata byla očkována proti vzteklině ve věku 3 až 6 měsíců, a pak v předepsaných termínech přeočkováni. Očkování psa proti vzteklině bude platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení. Označit psa tedy bude muset chovatel nejpozději souběžně s prvním očkováním proti vzteklině

Další rozsáhlou legislativní změnou bude připravovaná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání.  MZe v ní například navrhuje zavést evidenční list vrhu štěňat, který by byl chovatel povinen uchovávat. Při prodeji nebo darování štěněte by musel předat novému majiteli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis péče o něj. Za rozmnožování psů nebo koček v množírně bude hrozit pokuta až do 500 tisíc korun. Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání chce MZe předložit Úřadu vlády do konce března.

Novela veterinárního zákona rovněž přejímá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z 15. března 2017 o úředních kontrolách a nově řeší i chov hmyzu jakožto hospodářských zvířat, aby bylo možné hmyz v ČR používat k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny. Zákon také nově umožní v České republice zakládat a provozovat podniky, které budou chovat hmyz pro potravinářské účely. Tyto firmy budou podléhat veterinárnímu dohledu. Dosud bylo v ČR možné vyrábět potraviny pouze z dovezeného hmyzu.

Štěně německého ovčáka, foto: Šárka Konečná
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
vlada.cz
Šárka Konečná, IRJ ©2019

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.