Dětské kulturně - sportovní centrum na Starém Brně

Vizualizace - dětské kulturně sportovní centrum Staré Brno

BRNO : Až do 25. 08 2017 si lze shlédnout zdarma  výstavu, kterou Urban centrum připravilo ve spolupráci s městskou částí Brno-střed. Zde se veřejnosti představí projekty od pětice architektonických týmů, které zpracovaly soutěžní zadání na realizaci volnočasového centra na Starém Brně.
 

Projekty vzešly z architektonické soutěže vyhlášené městskou částí Brno-střed na jaře 2017. Cílem bylo vytvořit volnočasové centrum v blízkosti Mendlova náměstí v lokalitě ulice Pivovarská, se začleněním mateřské školy s kapacitou do 50 dětí. Součástí návrhu bylo i řešení zanedbané zelené plochy a její revitalizace tak, aby zde vznikl dětský park a sportoviště.

V současné době je toto území nevyužité, dlouhodobě neudržované a jednoznačně si zaslouží důkladnou revitalizaci především díky své výjimečné poloze - v přesném centru městské části Brno-střed. Důležitá také je vynikající dopravní obslužnosti MHD. Děti by zde mohly najít krásné využití volného času v odpovídajícím prostředí.

Výstavba sportovně-kulturního centra společně s úpravou jejího okolí je ideálním doplněním chybějící občanské vybavenosti na Starém Brně - vše téměř uprostřed přírody a navíc v centru města.

Odborná porota se shodla na vítězi v soutěži, kterým se stal návrh týmu z ateliéru VIZAGE s.r.o..,  kdy návrh vychází z předpokladu, že hlavní kvalitou lokality je její přírodní charakter.

Kam si zajít ?

URBAN CENTRUM

Mečová 5
Brno 602 00

Telefon: 778 520 752
E-mail: urbancentrum@brno.cz
Web: http://www.urbancentrum.brno.cz

© IRJ, squint

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.