Dvě světové premiéry

Autor : 
Emil Skoták - hudební publicista
Pondělí, 19 Listopad, 2018

BRNO: Jen málokdy se stane, aby se v jeden večer odehrály hned dvě světové premiéry oper. Studentům brněnské JAMU se to podařilo tuto neděli, kdy vystoupili se svými díly na scéně Divadla na Orlí, v rámci festivalu Janáček Brno 2018.

Janáčkův festival v Brně, FOTO: Emil Skoták, IRJ, 2018

Šlo o následující díla, a to: Falstaff Jiřího Najvara a Neznámá Daniela Šimka. Oba tituly byly kompletně nastudovány a provedeny studenty HF Jamu. Nesnadné soudobé partitury dirigoval Jiří Habart, student dirigování Jamu.

První titul (Falstaff) pojednává o „zhýralém tlouštíkovi a zbabělém zlodějíčkovi“, coby známé Shakespearově postavě. V orchestraci byly využity převážně dechové nástroje, podepřené aparátem bicích. V závěru autor exponuje i dětský sbor. Celek působí barevně zajímavě (až na poněkud „těžkopádnější“ rozjezd), i když jako celek příliš formálně nepřesvědčí. Na škodu je též celková délka a jistá „roztříštěnost“.

Druhý titul (Neznámá) působil v tomto smyslu lépe. Z pera ruského symbolisty Alexandra Bloka šlo o snový příběh básníka, který po usnutí v baru potkává neznámou dívku, již stále střídavě hledá, nachází a ztrácí. V celé opeře se střídá zpívaný, mluvený a recitovaný text v podání pěti zpěváků, za doprovodu komorního orchestru. Šimkovi se zde podařilo vystihnout charakter libreta, nejen stylem a orchestrací, ale především dramaticky sevřeným tvarem, únosné délky.

Vzdor uvedeným výhradám, mohu tento počin KO Jamu označit zcela jednoznačně za odvážný, poctivě nastudovaný a provedený. A to v době, kdy to současná soudobá opera nemá lehké.

Jiří Najvar: Falstaff, Daniel Šimek: Neznámá. KO Jamu. Režie: Natálie Gregorová, dirigent : Jiří Habart.

1. premiéra 18.11.2018, 2.premiéra 19.11.2018. Reprízy: 21.11., 22.11.,27.11. a 28.11. 2018 vždy v 19:00 hod v Divadle na Orlí.

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
Janáčkův festival v Brně, FOTO: Emil Skoták, IRJ, © 2018

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.