ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie

Autor : 
IN REGION Journal
Středa, 13 Březen, 2019

PRAHA : Úvodní desítku cenových kontrol podporovaných zdrojů energie v těchto dnech zahajuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Jde o první kontroly svého druhu od roku 2016, kdy byl novelizován energetický zákon.

ERÚ zahajuje cenové kontroly podporovaných zdrojů energie

Cenové kontroly podporovaných zdrojů energie vykonávala do roku 2016 Státní energetická inspekce (SEI), poté měly přejít pod ERÚ. Celý proces ale zastavila nejasná dělba kompetencí mezi úřady napříč zákony – v energetickém zákoně, zákoně o podporovaných zdrojích energie a kompetenčním zákoně. SEI tehdy s kontrolami přestala, aniž by je ERÚ zahájil. V roce 2018 ERÚ proto zvýšil aktivitu v oblasti specificky zaměřených technických kontrol podporovaných zdrojů energie. Sloužily jako příprava k cenovým kontrolám, mj. pro nastavení efektivního a nediskriminačního mechanismu výběru kontrolovaných subjektů.

„Rada ERÚ už po svém příchodu v roce 2017 deklarovala, že si tyto kontroly nemůže státní správa přehazovat jako horký brambor a musíme se jich chopit. Podporovaným zdrojům jsou ročně vypláceny desítky miliard korun z veřejných prostředků, které nemohou zůstat bez dozoru,"

říká Vladimír Vlk, radní ERÚ.

V rámci zjednodušení bývají cenové kontroly spojovány výlučně s fotovoltaikou

I když v rámci zjednodušení bývají cenové kontroly spojovány výlučně s fotovoltaikou, v praxi tomu tak není a být ani nemůže. Podporu pobírají také vodní či větrné elektrárny a další zdroje. Pokud by je ERÚ vynechal, část veřejných financí by stále zůstala bez dohledu a také by mohlo jít o diskriminační přístup. Ten by později napadli u soudů a arbitráží ti, kdo z kontrol vynecháni nebyli.

„Technických kontrol jsme na základě podnětů zvenčí i vlastních jenom za loňský rok zahájili několik desítek. Naše zkušenosti ukazují, že pečlivá příprava se vyplatí. U všech cenových kontrol ukončených v roce 2018 bylo shledáno porušení cenových předpisů. Ne proto, že by chyby byly všude, ale protože díky technickým kontrolám víme, na koho a na co se zaměřit,"

sdělila Lucie Polická, ředitelka Sekce kontroly ERÚ.

Kontroly probíhají u podporovaných zdrojů energie nadále

"Rád bych zdůraznil také to, že jiné než cenové kontroly běží u podporovaných zdrojů energie nadále a k žádné proluce nedošlo. Nevyjasněné kompetence ERÚ a SEI se týkaly výlučně cenových kontrol podporovaných zdrojů energie. Stejně tak neustaly cenové kontroly u jiných typů zdrojů, například v teplárenství,"

doplnil radní Vladimír Vlk.

 

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.