Hnutí Šimičáci v Brně Židenicích : Pracovat by se mělo pro místní a společně

Autor : 
Jiří Krásenský
Sobota, 25 Srpen, 2018

BRNO : Hnutí Šimičáci vzniklo v únoru roku 2018, hned se dalo do práce a vytyčilo si poměrně vysoké cíle. Místní politické hnutí v Brně - Židenicích si dalo za cíl uspět v letošních komunálních volbách v Brně, v roce 2018. Pro IRJ poskytnul rozhovor předseda hnutí, lídr kandidátky a kandidát na starostu Židenic, Jiří Kyjovský.

Jiří Kyjovský z hnutí Šimičáci kandiduje na starostu MČ Brno-Židenice

Ve městě Brně vzniklo mnoho politických hnutí či uskupení, které o sobě dávají poměrně výrazně vědět široké veřejnosti. Jedním z těchto politických uskupení, které se v poslední době značně zviditelnilo, je politické hnutí pro Městskou část Brno - Židenice, Šimičáci. Předsedou hnutí, které se rozhodlo uspět v letošních komunálních volbách ( 2018 ) je lídr kandidátky a kandidát na starostu Městské části  Brno - Židenice, Jiří Kyjovský.

Pane předsedo, pojďme nejdříve k Vašim začátkům. Jak vznikl nápad založit hnutí zabývající se čistě komunální politikou v konkrétním ?

Účel naší partaje je sdružovat místní obyvatele, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Někteří z nás jsou komunální politikou již „políbení“. Proto, když jsme zvažovali pod jakou formou se budeme prezentovat, po pár jednáních jsme došli k závěru, že nám bude vyhovovat nejvíce jít vlastní cestou s lokální partají. Nejsme ovlivňováni odněkud z „velína“ , což považujeme za nejdůležitější. Ovšem samozřejmě chápeme, že vybudovat si povědomí o našem hnutí bude tím pádem mnohem náročnější, než se vézt pohodlně na zaběhlé politické značce.

Název Vašeho hnutí „Šimičáci“ se odvíjí od německého „Schimitz“ - proč jste vybrali právě tento název ?

Vyjmuto z brněnskýho hantecu. Už jako dítě jsem slýchával od starších generací Šimice, šimičáci apod. Je to název, na který si vzpomene s úsměvem na tváři kdekdo a ti co ho neznají, si zjistí význam a tím pádem si nás zapamatují – považujeme to za takovou drobnou podprahovku, která zároveň navazuje na historii, kterou mimo jiné v rámci politické činnosti chceme obyvatelům připomínat.

Údajně Vám název „Šimičáci“ registroval i někdo jiný, takže existují fakticky hnutí dvě - nebo se mýlíme ?

Ten někdo jiný je místostarosta Židenic Kunc (TOP09) a zastupitelka Šťastná (Strana Zelených). Ohlásili jsme zahájení činnosti v únoru 2018 a skoro 4 měsíce probíhalo sbírání podpisů pro Ministerstvo vnitra České republiky, aby nás zapsalo jako politické hnutí. Tito dva lidé ( pan Kunc a paní Štastná, pozn. red. )  si všimli naší činnosti a někdy v květnu 2018 zaregistrovali spolek Šimičáci. Nyní tvrdí, že byli „první“ a chtějí se s tím zajímat o kácení stromů. Založit spolek je byrokraticky mnohem jednodušší oproti založení politického hnutí a účelovost je zřejmá. Mají vysoké sebevědomí a dále pokračují ve lžích i o našem hnutí a všemi prostředky se nás snaží poškodit. Za takové chování by dostali ve sportu okamžitou diskvalifikaci, ale bohužel jsme v politice, na kterou se tyto pravidla neváží. Těmito kroky ukazují veřejnosti jejich morální kredit ... My se tím ale nenecháme rozhodit a pracujeme dál ...

To je zajímavé. Čím se tedy lišíte kromě toho, že se jedná o Váš nápad ?

Tím, že my konkurenční hru hrajeme rovně. Konkurence je zdravá v jakémkoliv oboru, i když může být někdy trochu tvrdá. Naše nápady pro obec mají smysl a jim to evidentně vadí, neboť ohrožujeme jejich pozice. Nám jde v prvé řadě o obyvatele Židenic. V jistých směrech máme programové shody mimo jiné i s panem Kuncem a paní Šťastnou. Pracovat by se mělo společně pro místní obyvatele, to je účel komunálního politika a oni tohle zjevně nechápou. Proto tyto naschvály ignorujeme, nenecháme se rozhodit a snažíme se pracovat pro Židenice co nejlépe.

Pojďme si tedy shrnout Vaše hlavní programové body. Jaké jsou ?

Zabývat se apriori věcmi, které jsou pro obyvatele důležité a pokud zbyde prostor, můžeme si dopřát i něco navíc. Pozorujeme jisté mezery v nynějších základních službách pro obyvatele, které by měly být samozřejmostí. Spíše se to však jeví naprosto obráceně, kdy se plánují kolikrát až megalomanské projekty, které neoznačujeme za špatné, pokud by ovšem ony zmíněné základy fungovaly.

Proč si myslíte, že se právě Vám podaří uvedený program realizovat a uvést ve skutečnost ?

Protože nemáme žádný další zájem politicky růst. Když se poohlédneme na chování některých židenických politiků, v minulosti sbírali a sbírají i nyní další a další funkce např. v zastupitelstvu města Brna, na kraji, v senátu a parlamentu. Chápeme, že odrazit se na komunálu je možnost, jak si udělat kariéru, ale to není náš zájem. Žádný člověk není superman a jak se říká lidově, nelze sedět jedním zadkem na více židlích. Pak se energie štěpí a výkonnost jedince není zaměřena pouze pro obec a to je strašně špatně. Proto jsme si jisti, že obstojíme.

Současná politická reprezentace na radnici v Židenicích Vám evidentně není sympatická. Co Vám v dnešní době v Židenicích nejvíce vadí ?

Mimo výše uvedeného je to zejména sbírání funkcí některých politiků. V Brně - Židenicích totiž máme skutečnou specialitu. Nynější starosta MČ Brno - Židenice totiž v Židenicích nebydlí. V roce 2014 si do Židenic před volbami přepsal trvalé bydliště a stačilo mu svézt se na značce ANO. Nemá zde žádnou sociální vazbu a podle toho vypadá jeho dosavadní výkon i zájem. Představte si, jak paradoxní by bylo, kdyby starostoval v menší obci “přespolní”. 

Domníváte se tedy, že by se měly Židenice jaksi více „odpolitizovat“ ?

Určitě ne, to by ani nešlo, odpolitizovat se a dělat politiku :-) ale bylo by fajn, kdyby se voliči v komunálních volbách nerozhodovali podle preferencí vysoké politiky. Třeba nás překvapí, stane se tak a budeme mít úspěch. 

Na Váš facebookový profil se lidé obrací i ve zcela neobvyklých situacích; nedávno se jednalo o incident na Staré Osadě. Jak si to vysvětlujete ?

To je velice jednoduché : lidé hledají řešení a tím pádem i oporu v našem hnutí. Lidé necítí bezpečí u sebe ani svých blízkých a my se o tom nebojíme mluvit. Stará Osada je velký dopravní uzel, sjíždí se sem existence z různých městských částí a podle toho to tam taky vypadá a okolí trpí. Obecně se ví, že Židenice jsou jednou z nejproblémovějších čtvrtí, a pikantní na tom je, že zde nemáme ani jednu policejní stanici při počtu 21000 obyvatel a spoustě dalších, kteří k nám jezdí. Tohle ale nechceme dávat aktuálnímu vedení úplně za vinu a tvrdit, že my to „zařídíme“ - nejsme populisté. Jsme objektivní a vynasnažíme se ze všech sil, neboť je to v zájmu obyvatel Židenic, ale uvědomujeme si, že obnovit zde policejní stanice MP Brno a PČR je byrokraticky velice náročný a dlouholetý proces, na který je pravomoc městské části velice krátká. Přicházíme tedy spíše s návrhy, které by mohly aktuální situaci pomoci. Jedná se například o asistenty prevence kriminality, tedy využití lidi z problémové komunity - a že se jich najde - kteří podobné manýry odsuzují. Nemám problém mezi tyto skupiny osobně dorazit a jednat. Tam si člověk zkusí o čem to je, čemu se vystavuje a k práci komunálního politika to prostě patří. Pouze ignorant dělá jakože nic. Tím, že jsem vyrostl na ulici Zábrdovické a od dětství se potýkal s podobnými živly, docela přesně vím co očekávat. Tenkrát sice platila jiná „komunitní pravidla“, ale je to hodně o komunikaci. Represe je hezká věc, ale musíme myslet i na prevenci.

Evergreenem Židenic je bývalá ubytovna, dnes „bytový dům“ na ulici Markéty Kuncové 2a. Hodláte se i touto palčivou otázkou zabývat ?

Celá budova i s pozemkem patří soukromému vlastníkovi a nikdo z městské části Židenic kromě jeho samotného dění v budově neovlivní. To, co je v okolí způsobeno obyvateli tohoto domu padá v očích obyvatel na hlavu samosprávě a já ty lidi chápu. Opět se dostáváme k podobnému řešení, co v předchozím bodě. Rozhodně nemám důvod s majitelem budovy nejednat - naopak, mělo by se hledat řešení a věřím, že i v jeho zájmu je, aby byl klid.

Na Facebookový profil hnutí Šimičáci se obracejí občané v rámci řešení kriminality na Staré Osadě
Na Facebookový profil hnutí Šimičáci se obracejí občané v rámci řešení kriminality na Staré Osadě
Na Facebookový profil hnutí Šimičáci se obracejí občané v rámci řešení kriminality na Staré Osadě

Vaše hnutí organizuje mnoho veřejně prospěšných akcí. Které se Vám nejvíce povedly ?

Nejsou to až tak akce hnutí, jako činnosti našeho místního spolku SAZE z.s., ze kterého jsme vlastně vznikli, takže by se to dalo sloučit  :-) . Nejvíce povedený projekt je asi naše veřejná zahrada. Slouží druhým rokem jako alternativa pro obyvatele, kteří nemají možnost vlastní zahrady a máme mnoho pozitivních ohlasů. Zvelebili jsme tím opuštěné místo, které nyní slouží asi 30 lidem na záhonky. Zahradníci spolu komunikují ve skupině mobilní aplikace, vzájemně si zalévají v případě potřeby atd.  Z akcí pořádáme od roku 2012 dvakrát ročně mezinárodní entomologické burzy v Dělnickém domě, kde vstupné putuje v plné výši na kroužky mladých entomologů. Pořádali jsme benefiční židenickou talentovou soutěž pro místní postiženou holčičku, kde vstupné bylo dobrovolné a bylo v plné výši na konci akce odevzdáno rodičům. Účastníme se každým rokem akce uklidmecesko.cz. Bohužel, od nynější radnice chybí podpora a vstřícnost s místními spolky spolupracovat. Máme dobré nápady, jsme pilní a politikům to zjevně vadí. Možná i proto máme zakázáno naše akce propagovat na webu a fb MČ Židenice. Je to od současné politické reprezentace velmi zkostnatělý přístup, který odsuzuji a proto taky kandidujeme. Náš přístup je zejména otevřenost a komunikace. Místní spolky přidávají obci na atraktivnosti a je třeba je podporovat. Byli tu třeba místní ochotníci, kteří už nejsou. Jestli se jim dostávalo podobné podpory jako nám, tak se tomu ani nedivím.

Hnutí Šimičáci založilo v Brně - Židenicích veřejnou zahrádku
Hnutí Šimičáci založilo v Brně - Židenicích veřejnou zahrádku
Hnutí Šimičáci založilo v Brně - Židenicích veřejnou zahrádku

Přál byste si našim čtenářům něco vzkázat ?

Děkuji všem, že jste rozhovor se mnou dočetli do konce a budeme rádi, když nás budete sledovat - třeba na sociálních sítích. Nenechte se otrávit situací ve vysoké politické scéně a ke komunálkám letos určitě běžte. Pokud nejste ze Židenic, jistě u Vás existuje určitě podobná parta jako my, kteří chtějí do obce vnést svěží inovativní přístup a pracovat pro občany, když už to ti stávající nezvládají. A taky bych chtěl poděkovat Vašemu deníku pane redaktore. Spolupracovat s někým, kdo necenzuruje, mě těší.

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© 2018 Hnutí Šimičáci. Vešekerá práva vyhrazena

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.