Hudební mládí hrálo a zpívalo s chutí

Autor : 
Emil Skoták - hudební publicista
Úterý, 29 Leden, 2019

BRNO:  Ve středu, 23. ledna, se uskutečnil v brněnském kostele Husova sboru Církve československé husitské na Botanické ulici koncert studentů 2. a 3. ročníku Konzervatoře v Brně. Produkce byla rozdělena na tři části.

Žáci brněnské Konzervatoře, FOTO: Emil Skoták, IRJ

Úvodem se představil žesťový soubor, následován souborem dřevěných dechových nástrojů. Ve třetí části vystoupili všichni aktéři společně, obohaceni ještě o smyčcové nástroje, smíšený sbor a harfu. Během téměř hodinového muzicírování zazněla rozmanitá díla. Od autora 16. století Clauda Gervaise, přes období klasické (J.Mysliveček, W.A.Mozart) až po století dvacáté (B.Britten, J.Ježek, Zd.Lukáš).

Mladí studenti hráli a zpívali evidentně s chutí, což má „na svědomí“ jejich neúnavná a stále elánem překypující profesorka - Kamila Zenklová, která celý program sestavila, se studenty nastudovala, manažersky zajistila, slovem uváděla a jako „bonbónek“ též dirigovala. Coby absolventka oboru orchestrálního i sborového dirigování Janáčkovy akademie múzických umění v Brně již mnoho let tato tělesa na brněnské konzervatoři úspěšně vede.

Celý podvečer proběhl v příjemné atmosféře opravdu mladých, nadějných talentů. Do budoucna proto jim ( i nám, posluchačům) lze jen přát co nejvíce podobných zdařilých akcí.

Kamila Zenklová, FOTO: Emil Skoták, IRJ
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
IRJ © 2019

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.