I blondýnky mohou být chytré. A radí !

Chytré blondýnky

JMK : Stránky projektu "Vaše cesty k bezpečí", chytre-blondynky.cz , je výrazným posunem v cestě za bezpečím občanů Jihomoravského kraje. Pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, Krajského ředitelství Policie JmK a Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o. Vám poradí, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku.

Na webu naleznete celkem 67 témat přehledně rozdělených do 17 kapitol. Veškeré materiály si zde můžete stáhnout a využít je pro Vaši připravenost na daná ohrožení. Tyto materiály je také možné využít pro další vzdělávání (výuka ve školách, přednášky apod.). Bez souhlasu Hasičského záchranného sboru JmK není povoleno texty, obrázky a fotografie upravovat nebo používat v jiném kontextu než je smyslem materiálu tohoto projektu. Radí Vám Katka Porubová (HZS JmK), Dana Menšíková (HZS JmK), Iveta Miškaříková (HZS JmK), Petra Hrůzová (PČR), Alice Musilová (PČR).

Jaká témata Vás čekají ?

Tísňové volání

 • Čísla tísňového volání (Jaká jsou čísla tísňového volání v České republice, existují nějaké pomůcky pro jejich snadné zapamatování, kdy volat evropské tísňové číslo (112) a kdy je lepší volat národní tísnová čísla (150, 155, 158)?)
 • Nahlášení mimořádné události (Co je potřeba udělat, než zavoláte na tísňovou linku, co říct do telefonu, aby byla pomoc vyslána včas a na správné místo, a co hrozí za zneužití tísňových linek?)

Varování obyvatelstva

 • Základní informace o sirénách (Proč houkají sirény, jaké druhy signálů můžete slyšet a jak se dozvíte, co se děje a co máte udělat pro své bezpečí?)
 • Zásady chování po varovném signálu (Co dělat po zaznění varovného signálu, kde je nejvhodnější se ukrýt a jak úkryt zodolnit proti vniknutí nebezpečných látek?)

Evakuace

 • Průběh evakuace (Kdo může rozhodnout o evakuaci, jakým způsobem se o připravované evakuaci dozvíte a můžete dostat nějakou pokutu, jestliže se přes výzvu příslušných orgánů nebudete chtít evakuovat?)
 • Únikové cesty (Jak se orientovat v neznámé budově při vzniku požáru a jak vypadá značení únikových cest?)
 • Zásady evakuace ze specifického objektu (Jakým způsobem budou evakuováni lidé z nemocnic a kde budou umístěny děti, je-li nutné evakuovat školu nebo tábor?)
 • Zásady evakuace z domácnosti (Na co nezapomenout, jestliže opouštíte domov z důvodu nařízené evakuace, a kdy je potřeba si sbalit evakuační zavazadlo?)
 • Evakuační zavazadlo (Kdy je nutné sbalit si evakuační zavazadlo a co vše by v něm nemělo chybět?)

Předcházení požárům

 • Rizika požáru v přírodě (Za jakých podmínek můžete rozdělávat oheň v přírodě a kdo má povinnost nahlásit pálení rostlinného odpadu?)
 • Rizika požáru v domácnosti (Jaké činnosti zvyšují ve vaší domácnosti riziko vzniku požáru, co se stane, když budete hasit vznícený olej vodou, jak správně používat zábavní pyrotechniku a jak často je potřeba nechat si vyčistit a zkontrolovat spalinovou cestu?)
 • Zabezpečení domácnosti proti požáru (Proč a kde je vhodné mít doma nainstalované hlásiče požáru a jakým hasicím přístrojem nikdy nehasit zařízení pod elektrickým proudem?)

Chování při požáru

 • Požár v domácnosti (Jak se správně zachovat v případě, že u vás doma začne hořet, umíte pomoci sobě i svým blízkým a zachránit jim život a víte, co všechno udělat a jak zmírnit škody, které oheň způsobil?)
 • Požár v přírodě (Co dělat, když se rozšíří oheň mimo ohniště a jakým způsobem uhasit oděv, když nemáte po ruce vodu?)      
 • Požár automobilu (Jaký hasicí přístroj použít na hašení automobilu a jak při požáru automobilu postupovat?)

Nebezpečné látky

 • Nebezpečné látky v domácnosti (Jaké jsou nejčastější nebezpečné látky, se kterými se můžete setkat ve vaší domácnosti, co dělat při úniku zemního plynu a jak předejít otravě nebezpečným oxidem uhelnatým?)
 • Únik nebezpečné látky při přepravě(Jak poznáte vozidlo, které přepravuje nebezpečnou látku, jaké jsou nejčastěji přepravované nebezpečné látky na území Jihomoravského kraje a jak se zachovat v případě havárie vozidla převážejícího nebezpečnou látku?)
 • Únik nebezpečné chemické látky z objektu (Jaké nebezpečné chemické látky se nejčastěji vyskytují v Jihomoravském kraji a co dělat, dojde-li k jejich úniku?)
 • Radiační havárie (Co je to radiační havárie, jaké může mít dopady a jak je třeba postupovat, pokud k úniku radioaktivních látek dojde?)
 • Zásady ukrytí při úniku nebezpečné látky (Kde se ukrýt při úniku nebezpečné chemické látky, který úkryt je nejvhodnější při radiační havárii a jak nejlépe úkryt zodolnit?)
 • Ochrana v zamořeném prostředí (Co to jsou prostředky improvizované ochrany a jak bezpečně překonat zamořené prostředí?)

BLACKOUT

 • Příprava na BLACKOUT (Je možné se připravit na BLACKOUT už předem a jak by měla taková příprava vypadat?)
 • Co dělat při BLACKOUTu (Jak udržet potraviny z lednice či mrazáku co nejdéle „čerstvé“ a jak poznáte, že už byla dodávka elektrické energie obnovena?)
 • Co dělat po BLACKOUTu (Kdy můžete začít používat plynové spotřebiče a které chlazené či mražené potraviny by měly být zlikvidovány?)

Extrémní klimatické jevy

 • Bouřka(Jak poznáte, že se blíží bouřka, co dělat, jste-li v otevřené krajině a které místo vás před bouřkou (ne)ochrání?)
 • Silný vítr a tornádo(Čím je silný vítr tak nebezpečný, která místa vám poskytnou bezpečný úkryt a vyskytují se tornáda jen v Americe nebo se mohou objevit i u nás?)
 • Extrémní vedro a sucho (Kde byla u nás naměřena nejvyšší teplota, co dělat, ohrožují-li nás vysoké teploty a kdy může hejtman zakázat rozdělávání ohně v přírodě?)
 • Silný mráz a námrazové jevy (Jaký je rozdíl mezi ledovkou, náledím a námrazou a je bezpečné požívat při silných mrazech alkohol?)
 • Sněhová kalamita (Jak připravit vaše vozidlo na zimu, co dělat, pokud jste uvízli v koloně a jak je to s povinností mít zimní pneumatiky?)

Povodně

 • Příprava na povodeň (Jak se připravit na povodně, kde zjistíte, zda je váš dům ohrožen povodněmi a co dělat, hrozí-li bezprostřední nebezpečí povodně?)
 • Co dělat při povodni (Jak se zachovat v případě, kdy povodeň již nastala a bezprostředně ohrožuje váš život, co dělat, když se nestihnete dostat z ohrožené oblasti včas a na koho se obrátit, chcete-li poskytnout pomoc postiženým?)
 • Co dělat po povodni (Co vše je nutné udělat po návratu do domu zasaženého povodní, jak správně vysoušet dům a kde žádat o humanitární pomoc?)

Přežití v přírodě

 • Rizika v přírodě (S jakými riziky je třeba v přírodě počítat, jak zachránit tonoucího, co dělat, když se dostanete do laviny a při jaké tloušťce je led bezpečný?)
 • Vybavení do přírody (Jak se správně obléknout, když vyrážíte do přírody, co si s sebou vzít k jídlu a pití a co dalšího si nezapomenout přibalit do batohu?)
 • Jak přežít v přírodě (Co dělat, když se ztratíte v přírodě a jste nuceni zde strávit noc?)

Bezpečnost na silnicích

 • Bezpečné vozidlo (Jak má být podle předpisů vybaven váš automobil, co je vhodné mít s sebou nad rámec povinné výbavy, co naopak může být rizikem nebo není v rámci výbavy povoleno?)
 • Rizikové chování za volantem (Na co si dát pozor při řízení automobilu, jaké látky mohou snížit pozornost, jaké činnosti mohou způsobit ztrátu koncentrace a jak bezpečně řídít automobil?)
 • Nečekané situace na silnicích (Co dělat, když se vám při řízení náhle objeví překážka v cestě a jak tyto situace předvídat?)
 • Železniční přejezdy (Jaká jsou rizika spojená se železničními přejezdy a co dělat, pokud například uvidíte nějaké vozidlo uvízlé mezi závorami?)
 • Dopravní nehoda (Jak se správně zachovat, jste-li svědky nebo účastníky dopravní nehody a jak poskytnout první pomoc zraněným?)
 • Přeprava dětí a zvířat (Jaká jsou rizika přepravy dětí a zvířat v autě a jaké způsoby jejich přepravy jsou povolené?)
 • Vozidla s právem přednostní jízdy (Jak se správně zachovat, pokud při jízdě v autě uslyšíte houkající sirénu vozidla záchranářů a jak se správně řadit v koloně, aby mohli záchranáři projet?)
 • Motorkáři(Jak se správně chovat na motocyklu, na co si dát pozor a čím mohou být motorkáři nebezpeční ostatním účastníkům provozu?)
 • Cyklisté (Jak má být správně vybaveno jízdní kolo a jak se bezpečně chovat na kole v silničním provozu?)
 • Chodci a in-line bruslaři (Jaké chování chodců může být nebezpečné, jaký je rozdíl mezi chodcem a řidičem, jak se má správně chodec v provozu chovat?)

Cesty do zahraničí

 • Příprava na odjezd do zahraničí (Kde naleznete potřebné informace o zemi, kterou chcete navštívit včetně aktuálních nebezpečích a co udělat předtím než se vydáte na cesty?)
 • Bezpečnost na cestách (Co hrozí na cestách a jak bezpečně cestovat autem nebo hromadnými dopravními prostředky?)
 • Rizika v zahraničí (Jak předejít problémům v zahraničí, co dělat při zemětřesení nebo při výbuchu sopky a existuje nějaká spolehlivá předpověď blížícího se nebezpečí?)

Kriminalita obecně

 • Sexuální obtěžování a znásilnění (Co je to sexuální obtěžování, jak na ně reagovat, kam se obrátit o pomoc, jak předcházet riziku přepadení a co dělat, stanete-li se obětí znásilnění?)
 • Domácí násilí a stalking (Jak můžete pomoci oběti domácího násilí, co dělat, když jste obětí domácího násilí, kde hledat pomoc, co je to vlastně stalking, jak se projevuje a jak se bránit stalkerovi?)
 • Diskriminace a šikana (Co je a není diskriminace, co je šikana, jaké formy má mobbig či bossing a jak se jim bránit?)
 • Vloupání (Co je to vloupání a jaké jsou možnosti zabezpečení vaší domácnosti?)
 • Krádeže (Co je to krádež, na co si dát pozor, co dělat, pokud jste byli okradeni a co dělat při krádeži automobilu nebo kola?)
 • Přepadení (Je lepší při přepadení proti pachateli zasáhnout nebo splnit jeho požadavky?)
 • Výtržnictví (Kdo je a kdo není výtržník a kde je hranice neslušného chování a výtržnictví?)
 • Ozbrojení útočníci (Co dělat, jestliže vás ohrožuje osoba se zbraní a co si představit pod situací „AMOK“?)

Kriminalita páchaná na dětech

 • Šikana dětí (Co všechno je šikana, jak rozpoznat, že dítě může být objektem šikany a jak se proti šikanování bránit?)
 • Týrání dětí (Jak rozeznat příznaky týrání dětí, jaké mohou být příčiny a co lze v takové situaci dělat?)
 • Sexuální zneužívání dětí (Co je a co není sexuální zneužívání, jaké jsou příznaky u zneužívaného dítěte a co je třeba dělat při důvodném podezření na sexuální zneužívání dětí?)

Kriminalita páchaná na seniorech

 • Obecné rady pro seniory (Co všechno může být pro seniory hrozbou, jak se připravit na specifické druhy kriminality a co lze v nebezpečné situaci dělat?)
 • Šmejdi a podomní prodejci (Jak se zachovat, pokud vás navštíví podomní prodejci, jak si ověřit, že nejde o podvod a co dělat, pokud už jste podepsali smlouvu, od které chcete odstoupit?)

IT kriminalita

 • Problematika sociálních sítí (Jakým způsobem využívat sociální sítě a na co si dát pozor z hlediska možného zneužití vašich osobních údajů?)
 • Rizika informačních technologií (Jak se vyznat v pojmech týkajících se počítačové kriminality a jak se bránit pokusům o podvod nebo zneužití vašich dat?)
 • Kyberšikana (Co vše může být považováno za kyberšikanu a jak se proti ní bránit?)

Podezřelé nálezy

 • Podezřelé zavazadlo (Jak poznáte podezřelé zavazadlo a jak se zachovat v případě jeho nálezu?)
 • Nález nevybuchlé munice (Jak se zachovat při nálezu nevybuchlé munice a jaká opatření mohou být přijímány při nálezu letecké pumy?)
 • Ostatní nálezy (Co dělat při obdržení zásilky, jejímž obsahem je bílý prášek, komu nahlásit nález černé skládky, uhynulé zvěře či stopy po pytláctví?)

© IRJ, 2017, JŠ

chytre-blondynky.cz , je výrazným posunem v cestě za bezpečím občanů Jihomoravského kraje. Pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, Krajského ředitelství Policie JmK a Zdravotnické záchranné služby JmK, p. o. Vám poradí, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku." data-share-imageurl="http://www.inregion.cz/sites/default/files/field/image/chytre-blondynky.jpg">

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.