Hobby : Jakou barvou vymalovat byt ?

Jakou barvou vymalovat byt ?

Jaké barvy zvolit do bytu ? Tuto otázku si klade mnoho z nás zejména v letních měsících. Pokud si přejete menší byt zvětšit či zdůraznit atypické prvky Vašeho domova a nevyužít služeb bytového architekta, jistě Vás zaujme následujících několik rad. Jaké barvy jsou nyní „in“ ?

Každá místnost má svůj ráz a očekáváme od ní něco jiného, specifického. Nejrozšířenějšími barvami jsou ty, které lidé získávali ze snadno dostupných pigmentů. Mezi první člověkem používané barviva patří krev, bílá hlinka, okry, červené a černé hlinky. Lidé ve starověkém Egyptě či v Mezopotámii již poznali širší barevné spektrum. Původní pravěká paleta se rozrůstá o zelenou a modrou. A jak jsme na tom s barvami nyní ?

Bílá barva je výrazem čistoty a pořádku, symbolizuje počátek bytí, světlo. Tato barva je slavnostně radostná a povzbudivá. Bílá je měsíčním světlem, mlékem, perlami, ale zároveň prachem, nicotou a kostmi. Zosobňuje světlo samo a objevuje se v pověstech o stvoření světa. "Vaše bohatství není z tohoto světa."

Zelená je symbolem života, znovuzrození, svěžesti a mládí, přírody, jara a naděje. Zelená je barvou řecké Afrodíty, zrozené ze zeleného moře; je barvou bohyně jara Venuše.V Lüscherově testu zelenou, vlastně modrozelenou, volí lidé stateční, houževnatí, ale také umínění a málo přispůsobiví.

Hnědá barva je spojena s představou tělesných požitků. Mají ji rádi ti, které ze všeho nejvíc zajímá jejich vlastní pohodlí, ale také lidé unavení a vyčerpaní, kteří touží po odpočinku.

Modrá je barvou klidu, uspokojení, souladu. Mají ji rádi lidé citliví, s bohatým vnitřním životem, hledající lásku a oddanost, romantikové - prostě oni tišší introverti. Symbolizuje něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici.

Modrá je barva vody a vzduchu, nekonečného průzračného nebe. Je nejčastější barvou připisovanou bohům. Nejvyšší egyptský bůh Amón je moudrý, což upomíná na jeho kosmický původ, ostatním egyptským bohům se na nástěnných malbách dělají barvou z prášku kamene lapis lazuli, podle kterého dostal azur své jméno, alespoň vlasy a paruky. Mexický bůh Quetzalcoatl, Opeřený had, stvořitel Aztéků, je rovněž modrý. Indické bohy poznáme podle sinavě modré pleti, germánský Odin nosí modrý šat, gotická Panna Marie se halí do modrého pláště a modré pozadí na renesančních obrazech je symbolem nekonečnosti božského vesmíru. Ale modrá, barva měsíčního svitu, může být také barvou tajuplných mocností, dobrých i zlých. Bludičky lákají modrým světýlkem, koboldi, vodní a horští duchové, jsou modří, modré jsou v pohádkách čarovné květy, které je nutno hledat, modrý je pták štěstí.

Žlutá působí povzbudivě, osvobodivě. Je to barva změny, dere se dopředu, za vším novým. Milují ji lidé bezprostřední, plní nadějí a očekáváním. Ve starých asijských kulturách platila žlutá za barvu moci. V Číně byla vyhrazena císaři, žluté nohavice patřily k odění perských králů a vladařů babylónských a médských. Dodnes je posvátnou barvou buddhistického náboženství. Žlutá jsou nejen roucha mnichů; v tibetských lámaistických chrámech bývá dokonce i svěcená voda lehce obarvena šafránem.

Na zemi žlutá vítězí s příchodem léta a s nástupem podzimu, je to barva zrajících plodů a žloutnoucího listí. Je tedy symbolem hojnosti a plnosti života, zároveň ohlašovatelkou stárnutí, zkázy, úpadku, blížící se smrti. Je tak dobrá i zlá. Proto v řecké mytologii zlatá jablka Hesperidek symbolizují lásku a nesmrtelnost, a zároveň je zlaté jablko příčinou trojské války, symbolem žárlivosti a pýchy. V náboženské symbolice křesťanství se vyjadřuje zlatou a žlutou barvou myšlenka splynutí duše s bohem a současně její protiklad - duchovní odpadlictví. Žlutá je barvou kacířů, barva Jidáše, který zradil Ježíše Krista.

Červená je výrazem životní síly, aktivity, potěšení z činnosti a také barvou dobrého kontaktu s okolím. Značí touhu po silných a hlubokých zážitcích, po úspěchu. Přednost jí proto dávají lidé cílevědomí, energičtí, tvořiví, schopní usilovné práce a soustředěného vypětí, ale také „pruďasové“ a násilníci. Symboliku jí propůjčují krev a oheň, je to barva životní síly. Jak dokazují archeologické nálezy z období mladého paleolitu, pravěký člověk si touto barvou maloval tělo. Mrtví byli obalováni červeným okrem nebo pohřbíváni s miskami krevele - červeň měla dodat sílu a život posmrtnému bytí. Tatáž symbolika se zřejmě uplatňuje v otiscích červeným okrem na soškách Venuší z téhož období. Zde je červená i barvou plodnosti. Rovněž staří Egypťané prý každoročně natírali červenou barvou na ochranu a povzbuzení plodnosti stromy, dobytek, a ovšem I příslušné modly. Později se červená stala symbolem lásky a vášně. Řecký bůžek Eros nosí červený plášť, červená je posvátnou barvou indické bohyně Lakšmí, dárkyně lásky, zdraví, krásy a štěstí. V křesťanské symbolice je jedinou barvou, u níž se rozlišuje odstín: jasná červeň, karmazín, značí lásku, purpur mučednictví. Prolití krve znamená také utrpení a smrt. V astrologii patří červená neblahé planetě, válečníku Martovi, a řecký básník Homér dává smrti přídomek „purpurově zbarvená“. Ale zrovna tak červená podle dávných představ chránila proti nemocem, čarám a kouzlům. Nosily se červené amulety, červená krev obětních zvířat měla chránit před onemocněním a neštěstím, červené světlo zastrašovalo zlé duchy a démony. Jindy zase měla červená duchy přivolávat: byla přece barvou pekla a pekelný kníže Mefisto nosil rudý plášť. Červená zvířata, liška nebo veverka platila za zvířata ďábelská, ryšaví lidé byli vystaveni posměchu a hanbě. Egyptští písaři namáčeli své pero do červeného inkoustu, jestliže měli zaznamenat slova neblahé věštby nebo napsat jméno Apofise, hada neštěstí, či Setha, boha zla. Naopak ve staré Číně byl rumělkový inkoust privilegovaný a směla s ním psát jediná osoba v říši - císař.

Tyrkysová barva je výrazem klidu, ale klidu chladného, necitlivého. Je symbolem nehybnosti, krystalu, vody a ledu. Vytváří dojem hloubky, protože ustupuje do pozadí. Po staletí tyrkys přináší užitek v léčitelství

Fialová barva směšuje protiklad a napětí červené a modré, dynamiku a statečnost, laskavé oddání, z části také vyjadřuje tajemství, mystiku a snad i dramatičnost. Jde o splynutí energie červené a jasu a klidu modré. Symbolizuje povýšenost, důstojnost, mystickou tajemnost a utlumenou vášeň. Výborně může vyjádřit i skrytou touhu nebo citlivost. Znamená proces osobnostního růstu a živou představivost, která může být užitečná pro tvořivé úsilí.

Černá barva je výrazem prázdnoty, nicotnosti, smutku, symbolizuje konec, uzavřenost, zastavení, tmu a smrt. Černá je slavnostně vášnivá a tlumivá. Lesk jí dodává jistou eleganci. Je to barva tajemství. Mluví o ženském lůně a o živoucím chaosu počátku. Představuje původní, bohatý a nevyčerpatelný zdroj energie. "Oceňujete absolutnost, která odolává každému srovnání." 

Rubrika: 

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.