Kam s pokácenými stromy po kalamitě ? Přinášíme oficiální katalog míst.

Autor : 
Jiří Krásenský
Úterý, 10 Červenec, 2018

ČESKÁ REPUBLIKA : Podrobný elektronický katalog volných ploch využitelných k dočasnému skladování dříví připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) pro vlastníky lesů a zpracovatele dříví. Reaguje tak na vysokou poptávku po skladovacích prostorách vzhledem k nutné těžbě po větrných kalamitách a poškození kůrovcem.

Kam dočasně uložit kalamitní dříví ?

Katalog Ministerstva zemědělství obsahuje informace o skladovacích možnostech institucí ve všech krajích a okamžitě jej mohou využít vlastníci lesů i zpracovatelské firmy. Rozsáhlá kůrovcová kalamita a několik větrných smrští v ČR i v sousedních státech totiž zahltily dřevozpracující kapacity, takže dle odhadu nebude do konce roku možné najít odbyt až pro 2,4 milionu metrů krychlových kalamitního dřeva ze státního i soukromého majetku. Ministerstvo zemědělství zajistí průběžné doplňování informací do katalogu, jehož aktuální vydání je možné získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v záložce lesy/lesnictví/pěstování a ochrana lesů. 

Na přípavě katalogů dočasných skladů dříví spolupracovalo více než osm státních institucí

Na přípravě katalogu dočasných skladů dříví MZe spolupracovalo s Ministerstvem obrany, Českými drahami, Správou železniční dopravní cesty, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem, Správou státních hmotných rezerv a Asociací krajů České republiky, které vytipovaly vhodné plochy ve své správě a vlastnictví.

S ohledem na vytížení orgánů ministerstva je třeba se dohodnout s poskytovatelem plochy individuálně

Ministerstvo zemědělství z kapacitních důvodů nemůže poskytnutí skladovacích ploch zprostředkovávat, zájemci o využití konkrétních ploch ke skladování se musí domlouvat přímo s příslušnými kontaktními osobami uvedenými v katalogu u jednotlivých ploch.

Je dobré katalog dočasných skladů kalamitního dřeva oficiálně zveřejnit ?

Tato otázka je jistě diskutabilní. Oficiálním zveřejněním katalogu možných skladů kalamitního dříví se totiž zcela jistě nahrává různým lapkům, kteří takto budou mít přesný přehled, kde je kalamitní dřevo uloženo. Na straně druhé se zjednoduší proces ukládky, kdy nebude nutné o vytvoření skladovacího prostoru žádat ... 

Poznámka : Katalog lze stáhnout i v sekci "Ke stažení"

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.