Karásek (ČSSD): Rezidentní parkování v Brně - bublina praská.

BRNO: Před třemi lety  byly  radnice městských částí , krátce po nástupu aktivistů do vedení města Brna, konfrontovány s plánem na urychlené a plošné zavedení rezidentního parkování. Celý záměr byl prosazován velkou silou a byl prezentován  jako promyšlený a jediný  účinný lék na řešení problémů s parkováním.

Jiří Karásek (ČSSD), místostarosta městské části Brno - Vinohrady

Autorem článku je Jiří Karásek (ČSSD), místostarosta městské části Brno - Vinohrady.

BRNO: Před třemi lety  byly  radnice městských částí , krátce po nástupu aktivistů do vedení města Brna, konfrontovány s plánem na urychlené a plošné zavedení rezidentního parkování. Celý záměr byl prosazován velkou silou a byl prezentován  jako promyšlený a jediný  účinný lék na řešení problémů s parkováním.

Počítalo se s masivní investicí  v řádu stovek milionů . Nakupovat se měly kamery, závory a zábrany to vše, převážně pro střed města. Cílem  plánovačů RP bylo donutit řidiče zanechat vozidla v okrajových částech města tzn. sídlištích a  na odstavných parkovištích a dále pokračovat pěšky nebo  MHD.

Na Vinohradech ( kde jsme rezidenti vlastně všichni)  by v případě zavedení takto  (ne) promyšleného a (ne)připraveného rezidentního parkování  nastal chaos.  Rezidentní zóny mohou být  barevně vyznačeny pochopitelně  jen tam, kde parametry  komunikace splňují  platné normy  tzn. volná průjezdná šířka komunikace musí zůstat v šířce 3m  resp. 6 m u obousměrné. To znamená, že tam, kde komunikace tento základní parametr nesplňuje(  a to je na Vinohradech téměř všude)by došlo k nucenému vyklizení ulic neboť  by se tam parkování stalo viditelně  nelegální  .Pokud není  křižovatka tvaru T stavebně upravena vč. zvýšeného přechodu ( např. Bzenecká , Prušánecká )nesmí vozidlo parkovat 5 m před přechodem.

V praxi by to znamenalo, že na Vinohradech by bylo možné parkovat více méně  jen na kolmých stáních před domy a na zálivech před 12 patrovými domy.  I zde by však došlo k redukci parkovacích míst tím, že nová stání by byla rovněž vyznačena dle nových norem vč. povinného vyznačení  vyhrazených míst pro invalidy, elektrovozidla a sdílená vozidla  a to navíc, mimo těch již vyznačených.    Městské  policii by vypukly žně.

A kam by byla parkována vozidla která by se po těchto úpravách nevešla ? Vůbec netuším. V docházkové vzdálenosti žádné vhodné plochy určené pro parkování  nejsou a nejsou dokonce ani na dosah  jedné, dvou stanic MHD, koneckonců i v sousední Líšni je situace s parkováním obdobná.

Co naopak tuším téměř s jistotou ?  Po úbytku více než 30 % parkovacích míst by nastal enormní nárůst zájmu o zbývající parkovací místa. To by nepochybně vyvolalo velký tlak na zredukování počtu vydaných rezidentních karet, což by zcela jistě  vyhnalo  ceny za vystavení těchto oprávnění do kosmických výšek. Startovací cena 900,- Kč za roční kartu rezidenta  by se tak stala velmi rychle minulostí  na kterou  bychom s dojetím vzpomínali. Mnohé naznačuje  již nyní plánovaná cena za abonentní kartu tj. 9.000,- Kč  resp. 18.000,-Kč  za druhé vozidlo. Zapomeňte na to, že z vybraných peněz by bylo možné financovat nová parkovací místa na Vinohradech. Více než 70% vybraných finančních prostředků chce město posílat do tzv. Fondu mobility . A co bude možná také financováno z Fondu mobility? Tak například projekt ,, Pěšky mezi generacemi“ . Předkladatelé projektu chtějí necelé dva miliony korun  zkoumat a podporovat pěší dopravu zejm. seniorů. Ne. Vážně si nedělám legraci. Tento projekt je skutečně připraven, byl i předložen  a jeho schválení v zastupitelstvu města Brna neprošlo o jediný hlas!

Jak z této šlamastiky ven ?  Mým krátkodobým cílem je dosáhnout v RMČ i v zastupitelstvu  potvrzení zamítavého stanoviska k zavedení RP na Vinohradech i  ve  druhé výzvě kterou jsme v těchto dnech obdrželi. Dlouhodobým cílem je protlačit realizaci úprav na  vinohradských komunikacích a v jejich blízkosti  tak, aby novou organizací dopravy  v klidu bylo dosaženo min. stejného počtu parkovacích míst  která budou  splňovat  parametry platné vyhlášky. Nadále bude pokračovat vytlačování nákladních vozidel z parkovacích ploch  uvnitř sídliště.

Doufám , že se ještě v letošním roce podaří rekonstrukce parkování na  části ul. Bzenecká  která je po více než dvou létech příprav ( za velké spolupráce a podpory vedení SBD Mír i zástupců samospráv ul. Bzenecká)  připravována k realizaci.

Koncepční řešení však může přijít až v okamžiku,kdy  stovky milionu korun plánovaných do opatření pro  řešení dopravy v klidu nebudou směrovány  stále jen do  středu města ale podpora se dostane   i do jednotlivých městských částí . Regulace parkování bude dříve či později nutná, regulaci ale nelze odstartovat výběrem poplatků a až pak po léta realizovat změny v dopravní infrastruktuře . Správný postup je přesně opačný,vše ostatní je jen tahání peněz z kapes občanů.

Autor: Jiří Karásek (ČSSD), místostarosta MČ Brno - Vinohrady

Za veškerý obsah článku nese odpovědnost výhradně jeho autor. Obsah článku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.