Petr Kunc : Židenice by měli vést lidé se vzděláním a zkušenostmi

Autor : 
Jiří Krásenský
Úterý, 28 Srpen, 2018

BRNO : Ing. Petr Kunc, místostarosta MČ Brno-Židenice, lídr kandidátky SPOLU PRO ŽIDENICE, předseda TOP09 Brno-město a zastupitel Jihomoravského kraje pro IRJ reaguje na rozhovor s Jiřím Kyjovským z židenického hnutí Šimičáci. Reakci publikujeme bez redakčních úprav.

Ing. Petr Kunc, místostarosta MČ Brno - Židenice

Dovolím si, pokud možno stručně a věcně, reagovat na rozhovor s panem Kyjovským, předsedou hnutí Šimičáci, který vyšel ve vašem journalu. Reaguji z pozice místostarosty městské části Brno-Židenice, který má s tímto pánem své bohaté zkušenosti, i jako předseda a lídr kandidátky za TOP09 a STAN do komunálních voleb, která kandiduje pod názvem: „Spolu pro Židenice“. Na výpady pana Kyjovského jsme zvyklí a většinou na ně nereagujeme. Některá jeho tvrzení však už presáhla únosnou míru a proto se domnívám, že je nutné se k nim vyjádřit.

... když jsme zvažovali pod jakou formou se budeme prezentovat, po pár jednáních jsme došli k závěru, že nám bude vyhovovat nejvíce jít vlastní cestou s lokální partají…”

Pan Kyjovský byl členem ČSSD až do minulých voleb. V těch kandidoval za hnutí ANO2011 a byl za toto hnutí dva roky (2014-2016) předsedou majetkové komise, než byl odvolán. Opakovaně se snažil stát se členem hnutí ANO2011, nebyl však přijat. Tehdy mu tedy nevadila ani koalice na radnici ani osoba pana starosty. Po těchto neúspěších se následně snažil vstoupit do jiných politických uskupení, či za ně kandidovat (ODS, ODA, Slušní lidé, STAN...). Ve všech byl odmítnut. Jeho samostatná kandidatura je výsledkem těchto jednání, nikoliv záměrem.

“… mají vysoké sebevědomí (pan Kunc a paní Šťastná) a dále pokračují ve lžích o i našem hnutí a všemi prostředky se nás snaží poškodit….”

Pan Kyjovský se v době založení našeho spolku Šimičáci prezentoval několika projekty (SAZE, Veřejná zahrada, Židenice budoucnosti, Šimičáci...). My jsme si tento spolek zaregistrovali naprosto v souladu se zákonem, dávno předtím, než on své hnutí. Jasně a opakovaně jsme deklarovali, že se jedná o spolek apolitický, který nebude kandidovat a do ukončení voleb se nebude žádným způsobem vyjadřovat ani prezentovat, což plníme. Z naší strany (tedy mé osoby, nebo naší politické strany či koalice) neexistuje žádný výpad vůči panu Kyjovskému. Na našich sítích (facebook, twitter, web) nenajdete jediný útok na jeho osobu. Naopak, podíváte-li se na jeho facebookové stránky (SAZE, Šimičáci atd.) najdete tam jen za posledního půl roku přes 20 útoků na moji osobu, nepočítaje v to komentáře v diskuzích.

Tyto slovní útoky nekomentujeme. Bohužel však postupně vygradovaly, až do tvrzení pana Kyjovského, že jsme vyhrožovali jeho kandidátovi panu Martinu Pelikánovi a dokonce nás obvinil z pokusu o jeho vraždu. Tyto výroky jsou hrubě za hranou toho, co jsme ochotni tolerovat, a jsou nyní proto předmětem trestního oznámení na pana Kyjovského.

Na tomto místě je také vhodné poznamenat, že sice se pan Kyjovský rozčiluje nad námi registrovaným spolkem, sám však si se svými kamárady zaregistroval spolky dva, které nesou stejný nebo podobný název jako kandidátní listiny v Židenicích a Černovicích (Společně pro Černovice a Společně pro Židenice) a to vše až po ohlášení těchto kandidatur. Lídra z Černovic, pana Kotíka, dokonce osobně kontaktoval aby mu tuto informaci sdělil. Podobně si také zaregistroval facebookovou stránku další židenické kandidátky a to paní Šťastné pod jejím názvem Šťastné Židenice.

... bohužel, od nynější radnice chybí podpora a vstřícnost s místními spolky spolupracovat…

Naše koalice za volební období navýšila dotace, které každoročně poskytuje spolkům, a to z původních 1,2 mil Kč na 1,5mil Kč. Pan Kyjovský, a jeho spolky, opakovaně získávali podporu od vedení obce. Namátkou se jedná o dotaci 10tis. Kč, kterou získal osobně pan Kyjovský na projekt veřejné komunitní zahrady, pozemek na tuto zahradu mu taktéž pronajala naše koalice a to za symbolickou cenu 5 Kč/m2 a rok (on pak části tohoto pozemku neoprávněně podnajímá za 1000,- Kč/ks, na toto protiprávní jednání byl upozorněn). Dále získal opakovaně 2x ročně bezplatný pronájem sálu Dělnického domu v ceně cca 15tis Kč za jednu výpůjčku. Jím prezentovaná sbírka na postiženou holčičku byla fiaskem, nesplnila zákonné požadavky na sbírku (nebyla nahlášena na finanční úřad apod.). Kdybychom jako obec poukázali této dívence peníze napřímo, ne je poskytly formou výpůjčky sálu, získala by přibližně 3x tolik, než kolik bylo vybráno.

Projekty pana Kyjovského nejsou na facebooku městské části prezentovány, což mu bylo opakovaně vysvětlováno, protože tento FB slouží ke komunikaci vedení obce s občany, nikoliv k jeho politické prezentaci.

Žádný ochotnický spolek si o dotaci nepožádal, nemohl ji tedy dostat.

Všechna výše uvedená tvrzení jsem schopen prokázat. Politický boj se má vést v rovině argumentační na poli volebního programu, nikoliv formou urážek a šířením lží.

Nechávám plně na voličích, zda podpoří ve volbách ty, kteří se o naše Židenice starali celé 4 roky a je za nimi vidět kus odvedené práce, a kteří v životě dosáhly určitého vzdělání a postavení, a jejichž životní zkušenosti pomáhají ve zvelebování této městské části, nebo dají přednost urážkám člověka, který se živí jako taxikář a jehož firma nesplňuje již několik let zákonné požadavky například na zveřejnění obratu a dalších povinných údajů.

V Brně dne 27.8. 2018

Ing. Petr Kunc
místostarosta MČ Brno-Židenice
lídr kandidátky SPOLU PRO ŽIDENICE
předseda TOP09 Brno-město
zastupitel Jihomoravského kraje

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© 2018 Ing. Petr Kunc

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.