Pozor na e-shopy. ČOI prokázala opakující se nedostatky

Autor : 
Jiří Krásenský
Sobota, 30 Březen, 2019

PRAHA : Česká obchodní inspekce s rozvojem internetového obchodování pravidelně kontroluje dodržování právních předpisů, které prodejcům ukládá především zákon o ochraně spotřebitele. Při kontrolách se zaměřuje především na ty e-shopy, které v rámci svého průzkumu nebo na základě informací třetích osob vyhodnotí jako potenciálně závadové. V průběhu roku 2018 provedla 992 kontrol v e-shopech a porušení právních předpisů zjistila v 851 případech.

ČOI prokázala opakující se nedostatky v rámci obchodování s e-shopy

Česká obchodní inspekce ( ČOI )  uskutečnila v období od 4. ledna do 31. prosince 2018 celkem 992 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Porušení obecně závazných právních předpisů zjistila při 851 kontrolách, což představuje 85,8 %. Dále bylo ve 43 případech prokázáno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. V dalších případech došlo k porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

 

Česká obchodní inspekce uložila v roce 2018 celkem 1 031 pokut v hodnotě 8 563 000,- Kč

Zjištěné nedostatky :

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen v 1 909 případech :

  • v 518 případech obchodník neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)

  • v 443 případech došlo ze strany obchodníků ke klamavému konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)

  • v 441 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

  • v 240 případech bylo porušeno ustanovení, které zakazuje klamavé opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

  • v 67 případech došlo k porušení ustanovení, které vymezuje postup při uplatnění a řešení reklamací (§ 19 odst. 1 a 3)

V mnoha případech došlo k porušení jiných právních předpisů

  • ve 33 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kdy kontrolovaná osoba nesplnila opatření uložené kontrolujícím orgánem (§ 10 odst. 2)

  • v 24 případech byl porušen zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kdy distributor nesmí uvádět na trh stanovené výrobky, které nejsou opatřeny příslušným označením (§ 13 odst. 9)

  • v 17 případech byl porušen zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let, prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let (§ 6 odst. 1).

 

Uložená opatření :

Nejvyšší pokuta, ve výši 400 000,- Kč, byla uložena švýcarské společnosti HMK GmbH, která provozuje internetový obchod www.mincovni-obchod.cz. Společnost na svých webových stránkách mj. používala agresivní a klamavé obchodní praktiky. Například informovala spotřebitele, že kámen, který je umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát, i když se nejednalo o český granát. Dále společnost HMK GmbH zasílala spotřebitelům nevyžádané zásilky.

Pokuta ve výši 150 000,- Kč byla uložena společnosti Alza.cz a.s. za nekalé obchodní praktiky

Další pokuta, ve výši 150 000,- Kč, byla uložena společnosti Alza.cz a.s. za nekalé obchodní praktiky, kdy například spotřebiteli při nákupu přidala do košíku zboží, které si neobjednal, ani nepožadoval.

Stejně vysokou pokutu, tedy 150 000,- Kč, v roce 2018 pravomocně dostala společnost TERAE BUSINESS s.r.o., která provozuje stránky www.trmobile.cz a www.androidlevne.cz, za užití nekalé obchodní praktiky, kdy prodejce například v obchodních podmínkách v sekci nazvané „Reklamace“ podmiňoval uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamaci) tím, že „…Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali v dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů,“ neboť platná právní úprava nestanoví jako podmínku pro uplatnění práv z vadného plnění (tj. reklamaci) povinnost kupujícího v případě zjištěných vad předložit kompletní zásilku včetně příslušenství, původního obalu, veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém byla při dodávce. Dále prodejce uváděl, že „…Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné,…“, třebaže podle platné právní úpravy tato skutečnost rovněž nemůže být důvodem nepřijetí zboží k reklamaci.

 

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© 2019 IRJ

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.