Pro většinu Čechů je manželství nedotknutelné

Autor : 
Šárka Konečná
Středa, 12 Prosinec, 2018

PRAHA: Pro drtivou většinu Čechů je manželství nedotknutelné a téměř tři čtvrtiny respondentů nesouhlasí s uzákoněním manželství stejnopohlavních párů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury SANEP. 

Muž a žena, tradiční model svazku, ILUSTRAČNÍ FOTO: Šárka Konečná

Manželská práva ano, ale ne manželství pro homosexuály. Takový postoj zaujímá ke svazkům stejnopohlavních párů většina veřejnosti.

V souhrnu tři čtvrtiny dotázaných z reprezentativního vzorku domácí populace nesouhlasilo s uzákoněním manželství pro stejnopohlavní páry. Návrh na uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry, kterým se zabývá Poslanecká sněmovna, si klade za cíl rozšířit práva, která vyplývají z institutu manželství i pro ty páry, které nyní mají možnost uzavírat registrované partnerství.

Pokud by zákon o uzákonění manželství pro homosexuální páry byl přijat, registrované partnerství by tak zaniklo. Návrh na uzákonění manželství pro homosexuály je však zcela nepřijatelný pro 62,7 % dotázaných. Vítá jej jen 10,8 % veřejnosti a 15,3 % veřejnosti je to jedno.

V Poslanecké sněmovně se objevily tři zásadní návrhy

Největší podporu má návrh poslance hnutí ANO Patrika Nachera, který navrhuje uzákonění práv homosexuálním párům, jenž jsou shodná se stávajícím zákonem o manželství. Jde zejména o narovnání práv - vdovské a vdovecké důchody, osvojení dětí druhým partnerem, SJM, příjmení, akt svatby se svědky a další.  Stále by se však jednalo o registrované partnerství, a nikoli o manželství. S tímto návrhem souhlasí v souhrnu 71,3 % dotázaných.

S lidoveckým návrhem na zakotvení manželství jako vztahu muže a ženy přímo do Listiny základních práv a svobod, pak vyjádřilo souhlas v souhrnu 67,4 % veřejnosti. Poslanecký návrh na uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry v souhrnu podporuje 20,2 % dotázaných.

Z aktuálního průzkumu tak jasně vyplývá, že většinová společnost v podstatě souhlasí s rozšířením práv stejnopohlavním párům v rámci registrovaného partnerství. Panuje však jednoznačný názor veřejnosti na zachování institutu manželství ve stávajícím znění, tedy pro svazek heterosexuálů.

V minulosti provedený průzkum společnosti SANEP ukázal, že populace v České republice vnímá již jako samozřejmost registrované partnerství a ve velké míře podporuje i osvojení biologického dítěte u homosexuálních párů, přesto však má zájem především na tom, uchránit tradiční rodinné hodnoty, kterými je podle ní zachování svazku mezi mužem a ženou. 

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
Šárka Konečná, IRJ © 2018

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.