První sníh a osvětlení cyklostezek v Brně

Autor : 
Jiří Krásenský
Sobota, 1 Prosinec, 2018

BRNO : Spolu s prvním sněhem v určitých lokalitách Statutárního města Brna vyvstala otázka nad nastavením intervalů veřejného osvětlení, a to zejména na některých cyklostezkách. Dozvíme se, například, jak demonstruje úvodní fotografie, že v Brně se na cyklostezkách v zimním obdobní jednoduše ve tmě nesvítí, zatímco ve dne má být veřejné osvětlení aktivní.

Osvětlení cyklostezek a první sníh v Brně

Krásným příkladem ( snad ) nedotáhnutí některých, ač prospěšných, nařízení ve městě Brně je osvětlení cyklostezek. Na první pohled téměř zbytečné téma nyní, kdy se těšíme z první sněhové nadílky ... Pojďme se však na veřejné osvětlení některých cyklosteze podívat blíže : typickým příkladem budiž cyklostezka, která vede po chodníku ulice Tkalcovské po pravém břehu řeky Svitavy. Dříve zde cyklostezka vyznačena nebyla, a tak veřejné osvětlení mohlo fungovat po celou noc - a často i fungovalo. Došlo však k zásadní změně : v místech, kde se vine chodník pro pěší je vyznačena i cyklostezka a tak se lidé, kteří byli a jsou zvyklí přemisťovat pěšmo směrem ke Křenové ulici a zpět mohou chodit leda tak s bílou holí pro zrakově postižené. Osvětlení se totiž nedočkají.

V zimě a ve tmě v Brně svítiti netřeba. Howgh !

Jak je vidět z úvodní fotografie, v ZIMNÍ SEZONĚ, kdy je brzy tma, prodlužují se stíny a v 05:30 ráno Slunce ještě spí, lidé, kterým často začíná pracovní doba již 06:00 mohou na neosvětlené cestě čekat cokoliv, jen ne funkční veřejné osvětlení. Ve 22:00 hodin se zkrátka veřejné osvětlení vypíná. Podobně tak jsou na tom lidé vracející se z odpoledních směn ... zkrátka v zimě a ve tmě v Brně svítiti netřeba. Naopak V LÉTĚ, kdy Sluníčko svítí již od 05:00 hodin a zapadá často po 22:00 hodině, veřejné osvětlení nám svítí do krásné půlnoci.

Odkud se bere logika seřízení veřejného osvětlení na cyklostezkách, které rovněž slouží k pohybu chodců v Brně ?  

Těžko říct ... Politikové, před komunálními i parlamentními volbami vyzbrojeni ostrými slovy o nevhodných zónách, o problematických lokalitách a nutnosti osvětlení míst, kde se mohou scházet různé typy méně přizpůsobivých občanů ( kdy napříkad cyklostezka na Tkalcovské takovým místem rozhodně je ... ) jaksi zaspali a na sliby pozapomněli. Tristní na této situaci totiž je skutečnost, že se pravděpodobně zapomnělo i na majitele horských kol či kol s terénní úpravou. A vlastně vůbec na cyklisty, kteří využívají kolo k dopravě či sportu i v zimním období

První ranní sníh v Brně 01.12 2018 :

První sníh 01.12 2018 v Brně
První sníh 01.12 2018 v Brně
První sníh 01.12 2018 v Brně
Autorství fotografií: 
© 2018 Jiří Krásenský

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.