Společný koncert Cvičného sboru a Kontrabasového orchestru HF Jamu

Autor : 
Emil Skoták - hudební publicista
Středa, 12 Prosinec, 2018

BRNO: Předvánoční koncerty Kontrabasového orchestru HF Jamu se již staly několikaletou tradicí. Letos však došlo ke spojení s nově vzniklým tělesem a to Cvičným sborem HF Jamu.

Cvičný sbor JAMU, FOTO: Emil Skoták

Koncertní podvečer v aule HF Jamu byl rozdělen na dvě poloviny. V první půlce vystoupil již zmíněný Cvičný sbor. Ten je tvořen studenty HF Jamu, různých studijních oborů, včetně studentů dirigování orchestru i sboru. Těleso slouží k získání praxe studentů dirigování sboru. Ta se velmi osvědčuje a naplňuje.

Na programu byly skladby jak klasické, tak i vánoční cyklus „Hej,hej, koleda“, Antonína Tučapského (1928 – 2014). Dirigovali studenti oboru dirigování sboru – Markéta Ottová, Michael Dvořák a Patrik Buchta, za vynikajícího klavírního doprovodu MgA. Heleny Fialové. Umělecký vedoucí sboru – OA Mgr. Jan Ocetek.

Druhá půle koncertu patřila dnes již renomovanému tělesu – Kontrabasovému orchestru, pod uměleckým vedením prof. Miloslava Jelínka. Tento svým složením jedinečný soubor (hostující dnes i v cizině) předvedl tradičně vynikající výkon, ve skladbách A. Vivaldiho, W.A. Mozarta, G. Bizeta, J.Strausse, J.Brahmse a dalších, včetně dvou přídavků, které si nadšené publikum vyžádalo ovacemi ve stoje.

Nutno konstatovat, že šlo o velmi pěkný příspěvek v rámci adventních koncertů v Brně.

Basisti JAMU, foto: Emil Skoták, IRJ, 2018
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
Emil Skoták © 2018, IRJ

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.