Tiskové prohlášení spolku Vaši Lékárníci CZ ke konferenci MZd ČR v nemocnici na Homolce

Autor : 
TISKOVÁ ZPRÁVA
Úterý, 19 Březen, 2019

PRAHA: Ministerstvo zdravotnictví rezignovalo na poskytování odborné zdravotnické lékárenské péče pacientům a už otevřeně klientelisticky podporuje komerční zájmy na úřadě. 

David Gregor

Příkladem je i dnešní konference, která má zavádějící název "Evropské trendy v lékárenství", kterou propaguje na svých stránkách a zřejmě i spoluorganizuje. K nákladům konference, kdo ji financuje a z jakých zdrojů, nejsou dohledatelné žádné informace. Na konferenci chybí zahraniční zástupci farmaceutů z praxe, odborná veřejnost, která většinově dlouhodobě odmítá kvůli obrovským rizikům pro pacienta zásilkový rozvoz léků na předpis. Prakticky jediný zahraniční účastník (mimo dvou úředníků ze Slovenska) je Max Müller, který je dle německých kolegů lobbista, u kterého je možno vysledovat přes společnost CELESIO propojení s českou kapitálovou společností Penta, současného vlastníka řetězce lékáren Dr. Max. Velký prostor pro prezentaci získává tzv. "Evropská" asociace řetězců, založená před dvěma měsíci, zastupující pouze dva vlastníky - a to právě finanční skupinu zmíněnou finanční skupinu Penta (Dr.Max) a řetězec BENU, patřící do německé kapitálové struktury PHOENIX International z Manheimu.

Místo slibovaných proklamací ministerstva zdravotnictví o ztransparentnění financování léků hrazených pacientovi (centrální nákupy léčiv, stejné ceny a doplatky léků, výkon lékárníka jako zdravotní činnosti, apod), kdy přes skryté bonusy mizí státu miliardy korun ze zdravotního systému (viz poslední zprávy NKÚ), otvírá ministerstvo cestu, kdy z poskytování lékárenské péče pacientovi dělá už jenom obchod. Na konferenci neposkytne prostor klíčovému zástupci koordinátorovi lékárenské péče, který zastupuje většinu nezávislých lékáren v České republice. Bohužel v programu chybí důležití zástupci ze zahraničí, kteří reprezentují (paradoxně) úplně jiný směr, než hodlá hlásat dnešní konference, a to nutnost zachování lékárenství v rukou lékárníků, kteří mají poskytovat odborné poradenství v užívání léků pacientovi. Evropským trendem je totiž naopak posilovat nezávislou lékárnu, protože mnohé moudré vlády si spočítaly, že lékárenská péče je tou nejlevnější a nejefektivnější primární zdravotnickou péčí, a to nejen ve venkovských oblastech. Naopak např. v Polsku, Maďarsku a Estonsku proběhla reforma, která zamezila monopolizaci trhu a posílila farmaceutickou péči v rukou lékárníků.

Přesunutí lékárenství do rukou on-line zásilkových obchodů je zřetelnou cestou ke zničení vysoce erudované farmacie v České republice a k nestabilitě v poskytované péči pacientovi.

Je smutné, že tyto komerční zájmy souběžně reprezentuje pan Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Česká lékárnická komora přitom na jednání s panem Krásou uvedla obrovská rizika pro pacienta a především prezentovala připravovaný návrh výkonu lékárníka v podobě návštěvní služby přímo doma u pacienta, kdy bude zachována pacientovi s postižením stejná péče garantovaná ústavou. Pan Krása tak zjevně bojuje o otevření sítě distribučního kanálu s léčivy a potravinovými doplňky do domácností těch handicapovaných spoluobčanů, kteří mohou lehce podlehnou prodeji a dodatečné nabídce spousty doplňků, tak jak jsme to často vídávali v různých kauzách typu "šmejdi". Chronicky nemocný člověk, má být dle tohoto konceptu asi odsouzen k definitivní imobilitě, uzavřen v domácím prostředí a jen pasivně konzumovat vše co mu systém doručí domů.

Pozměňovací zákon ve prospěch zásilkových obchodů, načetl mimo svůj obor poslanec, majitel PR a marketingové agentury Patrik Nacher. Tento poslanec dle veřejně dostupných zdrojů figuruje s panem Krásou v nadačním fondu Rovná šance. Fond Rovná šance, však i přes štědré dary - desítky milionů korun - sponzoruje z 90 procent nikoliv potřebné imobilní spoluobčany, ale basketbal. Je jen otázkou, zda-li lze do budoucna mezi návrhy na distribuci léčiv hledat obdobnou paralelu.

Lékárníci iniciovali vznik pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Její složení bylo opět selektivně upravováno a nebyli přizváni její iniciátoři ze spolku Vaši lékárníci z. s., kteří jsou nově součástí Dohodovacího řízení. Stejným manipulativním způsobem je prezentován emergentní systém dodávek léků, kdy se ministerstvo inspiruje Slovenskem, kde tento systém vede opět k monopolizaci a likvidaci nezávislého slovenského lékárenství.

Závěrečnou otázkou nad konferencí pak už jen zbývá, jak je možné, že mediálním partnerem a konferenciérem celé konference je pan Martin Dočkal, vlastník a provozovatel informačního portálu Apatykář.CZ, jenž má neveřejné a skryté financování a dlouhodobě vykazuje známky dezinformačního webu, tj. že nedává prostor k vyjádření dotčené protistrany, reprezentuje zájmy určitých skupin.

Za spolek Vaši Lékárníci CZ z.s.

Mgr. David Gregor a Mgr. Aleš Nedopil

Aleš Nedopil
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© 2018

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.