Trakční elektřinu bude od roku 2019 dodávat dopravcům SŽDC

Autor : 
Jiří Krásenský
Úterý, 29 Květen, 2018

ĆESKÁ REPUBLIKA : Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uspořádala společné jednání s železničními dopravci využívajícími elektrizovanou část její sítě. Předmětem jednání bylo představení dalšího vývoje v oblasti dodávek a rozúčtování trakční elektřiny od 1. ledna 2019, kdy dojde k zásadní změně.

Trakční elektřinu bude od roku 2019 dodávat dopravcům SŽDC

Od začátku příštího roku již nebude zajišťovat dodávky elektřiny pro dopravce společnost ČD.  Tato povinnost přejde na SŽDC, což rovněž souvisí s ukončením platnosti Memoranda o společném postupu ve věci nákupu silové elektřiny pro zajištění drážní dopravy a jejího rozúčtování mezi dopravce k 31. prosinci 2018, uzavřeného mezi SŽDC a ČD. Všem přítomným představil plány SŽDC generální ředitel Jiří Svoboda. „Dopravcům jsme prezentovali způsob zajištění dodávek trakční elektřiny, který bude sledovat současné trendy v této oblasti. "Jedná se o nákup v objemu přibližně 1,2 TWh prostřednictvím komoditní burzy. Součástí naší prezentace bylo rovněž představení smluvních ujednání o dodávkách trakční elektřiny, která bude SŽDC uzavírat s dopravci,“ uvedl Jiří Svoboda. Na setkání byl dále prezentován způsob rozúčtování trakční elektřiny dopravcům, a to prostřednictvím tzv. Hybridního modelu. Jedná se o nový systém, který umožňuje účtovat spotřebovanou trakční elektřinu dopravcům jak na základě uskutečněných dopravních výkonů (dosavadní způsob), tak i podle naměřených hodnot spotřeby elektřiny přímo na elektrickém hnacím vozidle.

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.