Ubytovna pro sociálně slabé vznikne v brněnské Železniční ulici

Autor : 
Šárka Konečná
Středa, 6 Březen, 2019

BRNO: Investiční záměr, v jehož rámci by měla v Železniční ulici vzniknout ubytovna pro sociálně slabé, schválili dnes brněnští radní. Útočiště v ubytovně by měly nalézt hlavně rodiny s dětmi. Ubytovna by měla sloužit lidem v akutní bytové nouzi, upřednostněni však budou ti, kteří chtějí svoji aktuální životní situaci aktivně řešit.

Markéta Vaňková, primátorka města Brna, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Rekonstrukce objektu vyjde bezmála na 31 milionů korun. Na území města Brna zatím žádné podobné zařízení nefunguje.

Objekt není v současné době využíván, jedná se o kombinaci stavby ubytovny, prádelny a skladů. V minulosti budova sloužila pro ubytovávání zejména zahraničním dělníkům.

Vedení Brna ale dnes schválilo záměr rekonstrukce, podle kterého by budova v Železniční ulici ležící na pomezí městských částí Střed a Jih měla v budoucnu sloužit jako městská ubytovna pro sociálně slabé. Rekonstrukce objektu s číslem popisným 8–10 je naplánována ve spolupráci s oběma městskými částmi. Vzniknout zde má 12 pokojů s celkem 30 lůžky. Zejména pro rodiny s dětmi je plánováno i zajištění sociální péče.

„Ubytování na přechodnou dobu by tam měly najít především manželské či partnerské páry anebo rodiny s dětmi. Ubytovna nebude ale uzavřena ani pro jednotlivce, kteří se z nějakých důvodů ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování tam bude nabízeno vždy pouze na přechodnou dobu, a to těm, kteří se do řešení své situace chtějí aktivně zapojit a společnosti za pomoc také něco vracet,“ vysvětlila primátorka města Markéta Vaňková.

Hrozí uzavření jiných ubytoven

Městská ubytovna pro sociálně slabé by měla vzniknout také proto, že hrozí uzavření jiných ubytoven, kterých je na území celého města asi 55. Městu nyní chybí prostor vlastního ubytovacího zařízení, které by na přechodnou dobu poskytlo ubytování osobám v akutní bytové nouzi.

Radní si od projektu slibují zabránění či omezení následných celospolečenských nákladů, jako je například rozpad rodin v souvislosti s nemožností bydlet, nebo bezdomovectví, které mohou neplánovaně vzniknout, a s nimiž by se město bylo nuceno následně vypořádávat.

„Výpadek jejich (ubytovacích) kapacit by pro město a sociálně slabé znamenal velký problém. Proto chceme situaci aktivně řešit. Tohle je první z opatření, která chceme v tomto smyslu realizovat. Věřím, že se nám osvědčí,“ podotkl náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.

Vedení města pro zajištění bezproblémového sousedského soužití v případě plánované Městské ubytovny pro sociálně slabé počítá se stálou přítomností personálu ubytovny, asistentů prevence kriminality, případně i zvýšený dohled hlídek městské policie. Samozřejmostí by měl být výkon činností sociálních pracovníků, kteří budou pracovat s ubytovanými na řešení jejich situace a podílet se na osamostatnění klientů, hledání pro ně jiných forem bydlení, zaměstnání a podobně.

Kompletní rekonstrukce

V rámci plánované investice by měla být jednopodlažní budova bez podsklepení kompletně rekonstruována. V plánu je výměna tepelné izolace i hydroizolace, vniřních rozvodů, uvažovány jsou opravy podlah. Rekonstrukci čekají i vnitřní a vnější prostory budovy. Chystá se také předělávka střechy a vnějších zpevněných ploch. V budově se v současné době nachází nově vybavená kotelna s výkonem dostatečným pro nadcházející záměry.

Rekonstrukce objektu vyjde bezmála na 31 milionů korun. Na území města Brna zatím žádné podobné zařízení nefunguje.

Objekt není v současné době využíván, jedná se o kombinaci stavby ubytovny, prádelny a skladů. V minulosti budova sloužila pro ubytovávání zejména zahraničním dělníkům.

Vedení Brna ale dnes schválilo záměr rekonstrukce, podle kterého by budova v Železniční ulici ležící na pomezí městských částí Střed a Jih měla v budoucnu sloužit jako městská ubytovna pro sociálně slabé." data-share-imageurl="http://www.inregion.cz/sites/default/files/pictures/marketa_vankova_primatorka_brna.jpg">

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© Šárka Konečná, inregion.cz

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.