V Brně si úředníci MČ Brno střed týden přispí o hodinu déle

Autor : 
Jiří Krásenský
Pondělí, 26 Březen, 2018

BRNO : Po celý týden úředníci městské části Brno střed mohou chodit do práce o hodinu později. Důvodem prý je, aby se zaměstnanci co nejlépe vyrovnali se změnou zimního času na čas letní.

Radnice MČ Brno-Střed

Třebaže naprostá většina populace v České republice, která chodí do zaměstnání a nebo podniká si přechod na letní čas mohla upravit v průběhu víkendu a vyrovnat se se změnou času, není tomu tak u úřednické elity v městské části Brno střed. Úředníci si mohou totiž po domluvě se svým vedoucím oddělení o jednu hodinu zkrátit pracovní  dobu tím, že mohou přijít až na devátou hodinu, kdy v neúřední dny dojde k započtení pracovní doby již od 08:00. V úřední dny však nesmí být narušen provoz úřadu.

Úředníci, zejména starosta MČ Martin Landa ( Žít Brno ) a mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová se domnívají, že potřeba změny zimního času na letní není nutná a že lidem nepřispívá ke zdraví. Rovněž se domnívají, že důvody pro zavedení letního času pominuly a že vede ke zhoršení kvality kvality spánku a života lidských bytostí, Dobešová se navíc domnívá, že u úředníků může dojít ke zhoršení pozornosti, k bolestem hlavy či k únavě, jak uvedla pro server echo24.cz

Úředníci se mýlí v datu zavedení letního času ( Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979 a poprvé tomu bylo v roce 1915 ) a v důvodech jeho zavedení. Doufejme, že si snad nezmýlí délku doby, kterou mají strávit v zaměstnání v průběhu celého posledního březnového týdne.

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.