Vinohradští zastupitelé dnes zvolili starostu

Autor : 
Šárka Konečná
Pondělí, 19 Listopad, 2018

BRNO: Dnes, krátce po sedmnácté hodině, se poprvé v novém funkčním volebním období sešli nově zvolení zastupitelé Brna - Vinohrad, aby ze svých řad zvolili čelní představitele komunální reprezentace. Jednání provázela bouřlivá debata opozice.  Post starosty vybojoval "staronový" Čejka, prvním místostarostou se stal Michal Krejsa, oba z hnutí  "Jiří Čejka s občany pro Vinohrady".

Jiří Čejka, starosta Vinohrad, FOTO: Šárka Konečná, IRJ

S ohledem na vývoj brněnské komunální politiky, kdy komunisté podali v Brně proti výsledku voleb stížnost, začala schůze tamního zastupitelstva později oproti ostatním místům, kde nikdo výsledky voleb právně nezpochybnil. O to razantněji se dnes na Vinohradech přeli místní zastupité. To zejména o to, kdo bude zastávat čelní funkce reprezentace městské části. V koaličních řadách tak zasedli zastupitelé vítězného nově vzniklého sdružení stávajícího starosty s názvem "Jiří Čejka s občany pro Vinohrady" (dále jen "JČpV" - pozn. red.) a zastupitelé hnutí ANO. Obě uskupení tak disponují dohromady 13 mandáty z celkových 21 volených zastupitelů, což v případě dodržení koaliční dohody, která vznikla mezi vítězným Jiřím Čejkou a hnutím ANO, tvoří pohodlnou nadpoloviční většinu pro schválování předložených návrhů z dílny nové koaliční reprezentace. V řadách opozice se tak nacházejí čtyři volební uskupení: ODS, Vinohrady společně, KDU - ČSL a ČSSD.

Opozice byla slyšet

První ostrá výměna názorů mezi koalicí a opozicí se odehrála v momentu, kdy bylo na pořadu schůze schválení bodů jednání, smršť ostrých slov se pak strhla tehdy, kdy opoziční zastupitel za ODS Jiří Pustina navrhl s ohledem na řádné hospodaření městské části zvolit pouze obsazení dvou funkcí, namísto koalicí navrhovaných čtyř. Z návrhu Pustiny tak měl vzejít jen uvolněný starosta a uvolněný místostarosta. Návrh však koalice "JČpV" a ANO smetla ze stolu, přičemž odhlasovala pro následující volební období následující počty čelních funkcionářů: uvolněný starosta, uvolněný místostarosta, a tři neuvolnění místostarostové. Oproti minulému volebnímu období je toto novinkou, posty uvolněných funkcionářů zastávalo více zastupitelů (3), neuvolněných naopak méně (1).

Starostou byl zvolen znovu Jiří Čejka

Kandidátem koalice na post starosty byl navžen Jiří Čejka, jako protikandidáta opozice navrhla Jiřího Pustinu. V řádném hlasování, kdy bylo odevzdáno 21 platných hlasů z 21 obdržel Jiří Čejka hlasů 13. Bojovalo se i o post statutárního místostarosty, kdy koalice preferovala Michala Krejsu ("JČpV" ) a opozice Jiřího Tlamku, coby lídra uskupení "Vinohrady společně". Opozice nebyla úspěšná, na post místostarosty byl zvolen Michal Krejsa, který ve své úvodní  kandidátní řeči zmínil jeho hlavní priority. Těmi je, podle něj, především starost o obecní byty a jejich revitalizace.

Dotazy na priority byly položeny i druhému kandidátovi na post statutárního místostarosty Jiřímu Tlamkovi. Tlamka v nich zmínil především důležitost řešení parkování, dostupnost školek a transparentnost v jednání radnice dotčené městské části.

ANO v koalici je pro mnohé překvapením

Překvapením se dozajista pro mnohé staly nové funkce neuvolněných místostarostů. Nová totiž koalice odsouhlasila vznik nových postů neuvolněných místostarostů -  celkem tři, oproti současnému jednomu, kdy pozice neuvolněného místostarosty spočívala v práci v oblasti kultury. Do nově vzniklých funkcí byli zvoleni následující zatupitelé: Tomáš Pokorný (ANO) -  kultura, Miroslav Šeda (ANO) - doprava a Petr Dvořák (JČpV) školství.

Hnutí ANO, které se v minulém volebním období velice ostře vymezovalo vůči starostovi Čejkovi, nyní zasedá spolus "JČpV" v koaliční lavici, zatímco ČSSD, z níž politicky Jiří Čejka dříve pocházel, se nyní nachází v opozici. Jiří Čejka tak dnes, díky koaličnímu potenciálu "JČpV" a hnutí ANO, obhájil svůj post starosty městské části Brno - Vinohrady.

 

 

 

Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
Šárka Konečná, IRJ © 2018

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.