Výročí 100 let od vzniku Československé republiky

Autor : 
IN REGION Journal
Neděle, 28 Říjen, 2018

28. říjen 2018 - ČESKÁ REPUBLIKA : Česká republika si připomíná 100 let výročí od založení Československé republiky; v průběhu těchto let se značně proměnila. Připomínáme si tento rok však rovněž i 100. výročí vzniku Rakouské republiky, výroči konce 1. světové války, ale i 50. výročí potlačení Pražského jara nebo 80 let od podpisu mnichovské dohody a nebo 130 let od vzniku Klubu českých turistů. 100 let oslaví na den přesně rovněž ČTK. Osmičkový rok 2018 a zejména 28. říjen je letos zvláštní. Právě tuto neděli dochází symbolicky ke změně letního času na zimní. 

Státní znak České republiky

Jako by jeden čas končil a nový začal, navíc symbolicky v novém tisíciletí. Za 100 let prošla Česká republika mnoha více či méně příjemnými okamžiky a na nás nyní je, abychom si připomněli co všechno naši předkové, naši rodiče a prarodiče pro naši vlast vykonali. Češi a Slováci si v tento den připomínají nejzásadnější a nejdojemnější okamžiky českých a československých dějin. K příležitosti tohoto významného výročí již v sobotu stovky policistů a hasičů na Hradčanském náměstí složili slavnostní slib a vojenskou přísahu. Vojenská přehlídka se bude kontakt v neděli na Evropské třídě v Praze. Zúčastní se jí 2151 pochodujících vojáků, hasičů, policistů, celníků a strážníků a bude možno shlédnout 236 kusů vojenské techniky. 

28. října jsou prezidentem České republiky udělována Státní vyznamenání České republiky

28. října jsou ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem České republiky tradičně udělována Státní vyznamenání České republiky vybraným osobnostem. Konkrétně jde o Řád Bílého lva, který je nejvyšším státním vyznamenáním České republiky, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaili Za hrdinství a Medaili Za zásluhy.

Pár vět z historie vzniku samostatného Československého státu

V souvislosti s vyhlášením první světové války, jednoho z nejkrvavějších konfliktů v lidských dějinách, došlo k upozadění národnostních otázek v Rakousko-Uherské monarchii, což mělo za následek, že někteří čeští politici začali otázku samostatného státu upřednosťnovat. České země totiž patřily k nejpokrokovějším národům tehdejšího Rakouska – Uherska. V průběhu 1. světové války pak docházelo ke snaze o germanizaci českých zemí a o výrazné omezení českých státních práv. Český exil v čele s Tomášem G. Masarykem, francouzským generálem Milanem R. Štefánikem a diplomatem Edvardem Benešem prosazoval během první světové války u mocností Dohody vznik samostatného státu Čechů a Slováků, kdy Masaryk a Štefánik svorně prohlásili, že Češi a Slováci jedno jsou. 8. ledna 1918 bylo vyhlášeno 14 bodů prezidenta USA Woodrowa Wilsona, což byl program vyřčený na zasedání Kongresu 8. ledna 1918. Týkal se mezinárodního uspořádání světa po první světové válce z hlediska postoje Spojených států. T.G. Masaryk dosáhl v průběhu roku 1918 příslibu uznání nezávislosti od hlavních západních mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu a politické strany se na domácím území dohodly na vytvoření Národního výboru československého, který připravoval převzetí moci. 14. října 1918 se konala generální stávka a spousta dalších demonstrací a je až zázrak, že nedošlo ke krveprolití. 16. října se poslední Rakousko-Uherský císař Karel I., jehož byl císař František Josef I. prastrýcem, snažil na poslední chvíli zachránit monarchii dopisem prezidentu Wilsonovi. 17. října bylo T. G. Masarykem zasláno prezidentu Wilsonovi "Prohlášení nezávislosti československého národa" a Wilson odpovídá, že byl dojat, a že Masaryk bude s odpovědí Habsburkům spokojený. 22. října 1918 se schází císař Karel I. s místopředsedou Národního výboru Československého Václavem Klofáčem. Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Večer 28. října 1918 vydává Národní výbor první zákon, tedy Zákon o zřízení samostatného státu československého. Následně zveřejňují provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ..."

Napříč Českou republikou probíhaly doprovodné akce již několik týdnů, v sobotu se konaly významné, 28. říjnem 2018 oslavy vzniku Československého státu vyvrcholí.

  • V Praze v sobotu 27. října na Václavském náměstí vystoupil jazzový trumpetista Laco Déczi a Ivan Mládek
  • Na Staroměstském náměstí vystoupila mimo jiných zpěvačka Ewa Farna
  • Ve 20:00 hodin diváci mohli sledovat videomapping na budovu Národního divadla, následně vystoupil vyjma ostatních zpěvák Michal Hrůza
  • Centrem Prahy v sobotu prošel Pochod pro republiku v čele se zástupci České obce sokolské.

V neděli 28. října 2018 následně na Staroměstském náměstí proběhne koncert Českého rozhlasu k výročí vzniku Československa, na kterém vystoupí mimo ostatních zpěvák Tomáš Klus a slovenská formace No Name. Následně v rámci koncertu Největší hity století muzikou oslaví 100 let výročí vzniku republiky například Lucie Bílá, Karel Gott, Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Jiří Suchý či Jaroslav Uhlíř.

  • K oslavě stých narozenin republiky se připojila například Plzeň, která pro rok 2018 naplánovala pestrý celoroční program tematických akcí a kde tradiční oslavy vzniku Republiky patří k hlavním událostem podzimu tematické prvorepublikové prohlídky města, komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, průvod světel s lampiony v barvách trikolory i velkolepý ohňostroj. Většina z atraktivních míst je návštěvníkům zpřístupněna zdarma nebo za symbolických 28,- Kč. V historických prostorách plzeňské radnice je navíc vystaven originál rukopisu písně "Kde domov můj" Josefa Kajetána Tyla, který je uložený v městském archivu.
  • Pozadu nezůstaly ani Pardubice, které připravily celoroční výtvarnou soutěž pro děti: Sto let od vzniku republiky 1918 – 2018, Bedřich Smetana – Libuše, Speciální koncert k výročí 100 let založení Československa s Evou Urbanovou v hlavní roli. "Tančírna" - premiéra k poctě 100. výročí konce I. sv. války a vzniku Československé republiky, Hudebně vzdělávací pořady pro mládež, Muži 28. října Série přednášek věnovaná zásadním osobnostem spojeným se vznikem Československa, městské slavnosti, přednášky a hudební festivaly včetně doprovodných výstav - to vše a mnoho jiného Pardubáci v rámci oslav připravily.
  • V Brně atmosféra první republiky obsadí na celý víkend svahy Špilberku. Akce Brno 1918 zahrnuje komentovanou prohlídku výstavy Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… K vidění i poslechu bude promenádní koncert c. k. dechového orchestru, přehlídky historické módy, dobový fotosalon, střelnice, historickou poštu… Součástí akce jsou i tematické procházky po Brně. Nedělní oslavy zahájí v 10:00 hod. vzpomínkový akt u pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Vila Stiassni na neděli naplánovala sérii speciálních prohlídek a ve stejný den symbolicky zahájí provoz v bývalé káznici na Cejlu jihomoravská pobočka Paměti národa, Národní divadlo Brno pak inscenuje Smetanovu Libuši.

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.