Z Norských fondů půjde přes půl miliardy na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách

Autor : 
Šárka Konečná
Středa, 13 Březen, 2019

PRAHA: „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“, to je název zcela nového programu Norských fondů, který byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Mezi žadatele o grant bude během programového období Norských fondů 2014 – 2021 rozděleno přes půl miliardy korun. Ty půjdou na projekty zaměřené na ochranu lidských práv v ČR, začleňování a posilování postavení romské menšiny ve společnosti a na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a ochranu jeho obětí.

 

Romové, ilustrační foto: Šárka Konečná

Zahajovací konferenci v prostorách Kina 35 Francouzského institutu, kterou pořádalo Ministerstvo financí coby zprostředkovatel programu, se zúčastnili odborníci z oblastí programové podpory, zástupci veřejné správy, neziskového sektoru i akademické sféry. Důležitost podpory lidských práv, inkluze Romů a potírání násilí na ženách pro donorskou zemi podtrhla osobní účast velvyslance Norského království Roberta Kvileho.

“Není žádná náhoda, že program Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí je rozpočtově jedním z největších programů v rámci Norských fondů. Všechny tři oblasti totiž patří k našim prioritním oblastem, a jsem velmi rád, že vláda České republiky to vidí naprosto stejně. Vím, že Češi díky své totalitní minulosti neberou lidská práva na lehkou váhu, což bude velikou inspirací i pro norské partnery v řadě bilaterálních projektů,“ uvedl na zahajovací konferenci norský velvyslanec.

Program se skládá ze tří oblastí, které představili zástupci Ministerstva financí a mezinárodních partnerských institucí, Rady Evropy a Agentury EU pro základní práva. Ti účastníky konference seznámili s obecným rámcem podporovaných aktivit, nastavením grantové podpory pro oprávněné žadatele a také s harmonogramem s předpokládanými termíny vyhlášení výzev v letech 2019 - 2021.

Předpokladem Ministerstva financí je, že bude podpořeno až 70 projektů, které v následujících letech až do roku 2024 realizují instituce státní správy a jejich příspěvkové organizace, instituce místní a regionální samosprávy a neziskové organizace.

Příjemcem podpory z Fondů EHP a Norska je Česká republika již od roku 2004 a doposud z nich získala na podporu stovek projektů více než 6 miliard Kč. V aktuálně třetím rozpočtovém období získá Česká republika dalších přibližně 5 miliard Kč, a to nejen na projekty z projektu, který byl dnes zahájen, ale i na podporu projektů zaměřených na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.

 

Romové, ilustrační foto: Šárka Konečná
romská žena, ilustrační foto: Šárka Konečná
romská žena, ilustrační foto: Šárka Konečná
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
inregion © 2019

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.