Začal Evropský týden mozku

Autor : 
TISKOVÁ ZPRÁVA
Úterý, 12 Březen, 2019

BRNO : Týden mozku je cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách. Již téměř 20 let ho pořádá Akademie věd České republiky jako součást Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku.

V začal Evropský týden mozku

Letos poprvé se přednášky v rámci Týdne mozku konají také v Brně. FNUSA-ICRC pořádá v úterý a ve středu přednášky svých výzkumníků pro veřejnost o vybraných onemocněních mozku a nových diagnostických a léčebných metodách, na kterých v současnosti pracují. Mrtvice je v České republice i celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Přesto málokdo ví, jak ji poznat a správně na ni reagovat. Jak rozpoznat mozkovou mrtvici a jak pomoci postiženému, budou prezentovat pracovníci Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC. Na ně navážou přednášky spolupracovníků FNUSA-ICRC z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity o tom, jak mohou cévní modely zlepšit léčbu mozkové mrtvice, kdy dochází k uzavření některé z mozkových tepen krevní sraženinou a je třeba ji odstranit a o vývoji nových léčiv pro efektivní léčbu mozkové mrtvice. Přímo na místě bude možné se do boje proti mozkové mrtvici zapojit.

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou poruch paměti, které vedou až k demenci. V současnosti se přesně neví, co ji způsobuje, a neexistuje na ni účinná léčba.

Proto se klade stále větší důraz na preventivní opatření a úpravu životního stylu, včetně metody mindfulness, která bude ve středu představena. Mezi závažná a kvalitu života snižující onemocnění patří epilepsie, porucha vedoucí k záchvatům provázeným křečemi nebo ztrátou vědomí, která se v současnosti léčí pouze chirurgicky. Ve středu budou představeny nové technologie pro šetrnou léčbu epilepsie i vyhlídky do blízké budoucnosti. 

Přednášky se konají v úterý a ve středu odpoledne v prostorách FNUSA-ICRC v Brně.

Vstup na přednášky je zdarma, ale z důvodu omezené kapacity místností je nutné se předem zaregistrovat na webu.

Registrace na přednášky »

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK NA STŘEDU 12.03 2019

Alzheimerova nemoc, co ji způsobuje a jak ji nedostat
MUDr. Kateřina Sheardová, výzkumný tým Dementia FNUSA-ICRC a Centrum pro poruchy paměti I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a LF MU 
Středa 13. 3. 13:30 -14:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Poruchy paměti a významné zhoršování duševních schopností nepatří k normálnímu obrazu stárnutí. Příčinou těchto potíží může být počínající neurodegenerativní onemocnění, ale také nemoci, které jsou dobře léčitelné či ovlivnitelné. Proto je důležité, počínající poruchy paměti nepodceňovat a zavčas se nechat vyšetřit lékařem. Nejčastější příčinou poruch paměti, které vedou až k demenci, je Alzheimerova nemoc. Přestože patologické příznaky této nemoci byly popsány již v roce 1907 Aloisem Alzheimerem a Oskarem Fisherem, nemáme i přes intenzivní výzkum dosud léčbu, která by uměla onemocnění vyléčit nebo alespoň zastavit. V současné době máme k dispozici léky, které dočasně dokáží zlepšit či udržet paměťové schopnosti nemocného ovlivněním neuro-přenašeče acetylcholinu, který je u Alzheimerovy nemoci snížen.

Přednáška: Mindfulness a její význam pro prevenci neurodegenerativních onemocnění
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D., Výzkumný tým Demence FNUSA-ICRC a I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Středa 13.3. 14:00-14:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

V posledních letech neustále přibývá důkazů o příznivém efektu meditace mindfulness na mentální a fyzické aspekty zdraví. Mindfulness, neboli všímavost, je schopnost plně si uvědomovat to, co se odehrává kolem nás a v nás, bez toho abychom to hodnotili či měli impulzivní potřebu měnit to. Tato schopnost se kultivuje prostřednictvím mentálního tréninku, meditace, který již byl s úspěchem otestován u pacientů s depresí, úzkostí, závislostí, či chronickou bolestí. Mohla by ale všímavost zlepšit i kognitivní funkce, jakými jsou učení či paměť? Je schopna měnit hustotu či objem mozku? Mohla by hrát roli v prevenci vzniku neurodegenerativních onemocnění, jakými je třeba Alzheimerova nemoc? Neurovědné a psychologické studie již začaly odhalovat odpovědi i na tyto otázky.

Přednáška: Nové technologie pro léčbu epilepsie
Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR a výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC
Středa 13.3. 14:30-15:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Cílem současné medicíny je vyšší efektivita diagnostických metod a nižší zátěž pacienta. To platí dvojnásob u onemocnění mozku.  Mezi závažná a kvalitu života snižující onemocnění patří epilepsie, která nereaguje na lékovou léčbu. V současnosti u pacientů trpících touto chorobou probíhá složitý proces diagnostiky epileptický ložisek, na který navazuje chirurgická léčba. Jedná se o invazivní postup, který sebou přináší řadu rizik. V přednášce budou představeny nové technologie pro šetrnou léčbu epilepsie i vyhlídky do blízké budoucnosti.

Přednáška: Pokročilé zpracování elektrofyziologických dat v epileptologii
Ing. Mgr. Jan Cimbálník, PhD., výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC
Středa 13.3. 15:00-15:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Epilepsie patří k nejčastějším neurologickým onemocněním mozku, kterým trpí zhruba 1% obyvatelstva. Moderní akviziční systémy pro záznam elektrické aktivity mozku otevírají cestu k novým diagnostickým a terapeutickým metodám. Množství a charakter dat generované těmito systémy vyžaduje nové přístupy automatického zpracování. Do tohoto oboru tak velmi rychle pronikají metody strojového učení a cloudových řešení, které umožňují přesněji určit epileptické ložiska, předpovídat záchvaty či upřesnit medikaci na základě aktuálního stavu pacientova mozku.

Pro zájemce z Prahy a celé České republiky jsou věnovány cykly přednášek v Praze

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998.

Pořádání této akce v Evropě koordinuje The European Dana Alliance for the Brain (EDAB).

 

KOMPLETNÍ PROGRAM TÝDNE MOZKU

Vstup a registrace

  • vstup na všechny festivalové akce je zdarma
  • na přednášky je potřeba se registrovat (záložka Program)
  • na přednášky se, prosím, dostavte minimálně 10 minut před zahájením

 

Organizace a délka přednášek

  • přednášky se konají ve 2. patře – v sále 206 a v sále 205
  • doba trvání přednášek je cca 60 minut, po skončení je vymezen čas na dotazy a diskusi
  • záznamy přednášek budou na web umístěny cca měsíc po skončení akce

 

Jak se dostanete na TÝDEN MOZKU v Praze

  • festival se koná v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1
  • dostanete se k nám z tramvajové zastávky „Národní divadlo“ nebo ze stanice metra B „Národní třída“

Týden mozku 2019

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.