Zvýšení bezpečnosti a efektivity dopravy v Brně dnes radní schválili

Autor : 
Karin Geislerová
Středa, 6 Březen, 2019

BRNO: Podání žádosti o dotaci na třetí etapu projektu Řízení dopravy s sběr dopravních dat v Brně dnes schválili brněnští radní. Cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti na silnicích jihomoravské metropole a zefektivnění dopravy. Realizovány jsou v současné době dvě etapy projektu.

 

Doprava v Brně, ilustrační foto: inregion.cz

Cílem projektu „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015–2020“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu ve městě a snížení míry nehodovosti v osobní dopravě. První etapa je v současné době před dokončením. Spočívá v úpravě dopravního řešení vybraných křižovatek, rozvoji řízení dopravy semafory a funkcí preference vozidel MHD při průjezdu křižovatkami řízenými světelným signalizačním zařízením. Realizována je již i druhá etapa projektu, která řeší rekonstrukci semaforů na vybraných křižovatkách, instalaci kamerového systému nebo přenos dat. Součástí projektu je i pořízení měřicích bodů na cyklostezkách, určených pro sledování počtu pěších, cyklistů i dalších uživatelů stezek. Třetí etapa bude zahrnovat rekonstrukci 15 světelných signalizačních zařízení a budování nového systému signalizace. Celkové náklady na tuto etapu projektu budou více než 134 milionů korun.

„Snažíme se všemi možnými způsoby dopravu v Brně zkvalitňovat. Naplno už pracuje skupina koordinátora oprav a uzavírek, tohle je jedna z dalších technických možností, jak zvyšovat efektivitu a bezpečnost provozu. Samozřejmě počet vozidel neustále narůstá a smysl některých opatření se ukáže až v budoucnosti. Věřím ale, že už teď je jejich reálný dopad na situaci v brněnské dopravě znát,“

uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Dalším cílem, který si nová brněnská koalice klade, je zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím kamerového systému na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením pro dispečerské funkce řízení dopravy. Plánovaná opatření by měla do budoucna také zlepšit podmínky pro zásah složek integrovaného záchranného systému. Umožní navíc kvalitnější sdílení dopravních dat z jednotlivých systémů pro funkce Dopravního informačního centra Brno, což umožní lepší poskytování těchto informací veřejnosti.

„Světelné signalizační zařízení samozřejmě stejně jako ostatní infrastruktura zastarává a na některých místech už potřebuje výměnu. V rámci projektu by ale mělo být také doplněno dopravní značení a nainstalována další signalizace, která bude reagovat i na aktuální situaci v dopravě. Díky tomu bude moci být řízena co nejefektivněji,“

popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS).

Dotace na třetí etapu, o kterou bude město žádat z Operačního programu Doprava, by měla pokrýt 85 procent veškerých nákladů. Předpokládaný podíl města Brna bude 20 milionů korun.

Primátorka Brna Markéta Vaňková, foto: Šárka Konečná, inregion.cz
Vyloučení odpovědnosti: 
Redakce IN REGION Journal neodpovídá za názory a myšlenky třetích stran
Autorství fotografií: 
© 2018

Líbí se Vám obsah ? Můžete přispět autorům na účet 35-9155860217/0100 vedený u Komerční banky a.s.